Open menu
28 | 11 | 2021

Αθήνα 09/11/2006
Αρ. Πρωτ.:  1100384

ΠΟΛ. 1130

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261Α΄)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


΄Εχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1


1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3299/2004 απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων για ενισχυόμενες δαπάνες επενδυτικών σχεδίων που αρχίζουν να πραγματοποιούνται από τις 23 Φεβρουαρίου 2005 και μετά και υπάγονται στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου και στις Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση του ιδίου αυτού άρθρου και νόμου, αναγνωρίζεται από την αρμόδια Φορολογική Αρχή, μετά από έλεγχο των τηρουμένων, από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύουν κάθε φορά και εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
2. Ως αποδεικτικά στοιχεία των πιο πάνω ενισχυόμενων δαπανών εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που ορίζονται με την παράγραφο 2 της αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ.1060/07.03.1991 (ΦΕΚ191Β΄/29.03.1991) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής απαιτούνται, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, οι κατά περίπτωση βεβαιώσεις – γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών που προβλέπονται από τον Νόμο και τις κατά εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές αποφάσεις. Επιπλέον, για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της ΓΓΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς τον χαρακτηρισμό τους ως ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια.
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις– γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με πρωτοβουλία του φορέα της επένδυσης και υποβάλλονται ως συνημμένο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, το αργότερο με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που αφορά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία γίνεται έναρξη της δημιουργίας του Αφορολόγητου Αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο.
4. Οι επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και πραγματοποιούν από 23 Φεβρουαρίου 2005 και μετά νέες ενισχυόμενες δαπάνες για τις οποίες δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3299/2004, απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις παραγράφους 3, 4 και 5 της αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ.1060 /07.03.1991 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν.3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» (Δ.Φ.Α.) για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά, ως το συνημμένο υπόδειγμα.
Η δήλωση της παραγράφου αυτής υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:

α. Για τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας ολοκληρώνεται το επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, για τα επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2005 από επιχειρήσεις που ήδη υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» υποβάλλεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2006.
β. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές περιόδους, για τις χρήσεις εντός των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, για τα επενδυτικά σχέδια που ξεκίνησαν μέσα στο έτος 2005 και δεν ολοκληρώθηκαν η «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» υποβάλλεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2006.
γ. Κάθε χρόνο, μέχρι να καλυφθεί η αξία επενδύσεων με το δικαιούμενο ποσό αφορολόγητης έκπτωσης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δ.Φ.Α. μέσω της ιστοσελίδας https://forologika.ependyseis.gr στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στη συνέχεια υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτύπωση της Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.

Άρθρο 2


Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Άρθρο 3


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

 


 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  ΤΟΥ Ν.3299/2004 (Άρθρο 1, παρ. 1, εδαφ. β)
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ
(Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα)

 

0.1

Κωδικός Δήλωσης :

 

0.2

Κατάσταση Δήλωσης :

 

 

 

ΜΕΡΟΣ  I –  Γενικές πληροφορίες της Δήλωσης

 

1

Στοιχεία Δήλωσης

 

 

1.1

ΠΡΟΣ ΔΟΥ :

   

1.2

Οικονομικό Έτος:

 
 

1.3

Διαχειριστική Περίοδος:

Από

 

Έως

 

 

 

1.4

Αριθμός επενδυτικού σχεδίου:

 

1.5

Αύξων Αριθμός Δήλωσης για το επενδυτικό σχέδιο:

 

1.6

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής:

 

 

ΜΕΡΟΣ   ΙΙ –  Στοιχεία Φορέα  του επενδυτικού σχεδίου

 

2

Στοιχεία της  Επιχείρησης – Φορέα του επενδυτικού σχεδίου

2.1

Επωνυμία  Επιχείρησης:

 

2.2

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης:

 

2.3

Νομική Μορφή Επιχείρησης:

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης

2.4.1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

 

2.4.2

ΝΟΜΟΣ:

 

2.4.3

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

 

2.4.4

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ:

 

2.4.5

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

 

2.4.6

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 

2.4.7

FAX:

 

2.4.8

Email:

 

 

3

Στοιχεία Αντικλήτου  της Επιχείρησης

3.1

Επώνυμο:

 

3.2

Όνομα:

 

 

 

3.3

 

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας

3.3.1

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ:

 

3.3.2

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

 

3.3.3

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

 

3.3.4

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 

3.3.5

Email:

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –  Στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου

 

4

Δραστηριότητες του επενδυτικού σχεδίου (Ν. 3299/04, Άρθρο 3, παρ 1)

 

4.1 Περίπτωση τομέα (α-ε)

4.2 Υποπερίπτωση τομέα (i,ii,iii, …)

4.3 Τομέας Δραστηριότητας

1

     
       

+ Προσθήκη νέας γραμμής

 

5

Ειδικά καθεστώτα βάσει ΚΥΑ

(α) παραγωγή μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων,  (β) παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας

5.1

Η επένδυση εμπίπτει  σε ειδικό καθεστώς έγκρισης βάσει ΚΥΑ :

(Ναι / Όχι)

5.2

Aν ΝΑΙ προσδιορίστε την περίπτωση (ΚΥΑ) :

 

 

6

Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου

6.1.

Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου:

 

6.2

Περιγραφή εργασιών:

 

 

 

 

 

 

 

 

Max (1 σελ. Α4)

 

7

Τόπος εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου

 

1oς Τόπος Εγκατάστασης

 

7. 1

Περιοχή  (Ζώνη) εφαρμογής ενισχύσεων (Ν. 3299/2004, Άρθρο 2, παρ 1  )

 

 

7.2

 

Διεύθυνση επενδυτικού σχεδίου:

7.2.1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

 

7.2.2

ΝΟΜΟΣ:

 

7.2.3

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

 

7.2.4

ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ή / και ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

 

7.2.5

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

 

7.3

Ο τόπος  εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου αφορά κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ;

(Αν ΝΑΙ προσδιορίστε)

(ΝΑΙ /ΟΧΙ)

7.3.1  Ζώνη Λαυρεωτικής Ν. Αττικής ή Επαρχία Τροιζηνίας  Ν. Αττικής ή Επαρχία Λαγκαδά  Ν. Θεσσαλονίκης, ή τμήμα δυτικά του ποταμού  Αξιού Ν. Θεσσαλονίκης

7.3.2 Νησί κάτω των 3.100 κατοίκων

(Βάσει απογραφής ΕΣΥΕ έτους 1991)

o

Προσδιορίστε

o

Αναφέρατε την επωνυμία της Νήσου

7.3.3  Παραμεθόρια Ζώνη  του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας  σε απόσταση 20 χλμ από τα σύνορα.

7.3.4 Θεσμοθετημένη  ΒΕΠΕ ή ΠΟΤΑ

o

 

o

Προσδιορίστε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Προσθήκη  νέου πίνακα για 2ου, 3ου  κλπ  τόπο εγκατάστασης

 

 

 

8

Κλάδος δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου

(σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση Ε.Σ.Υ.Ε. του 2003 – ΣΤΑΚΟΔ)

α/α

8.1 Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ

8.2  Περιγραφή ΣΤΑΚΟΔ

1

   
     

+ Προσθήκη νέας γραμμής

 

9

Έναρξη – ολοκλήρωση  επενδυτικού σχεδίου

9.1

Ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου :

ηη/μμ/εε

9.2

Το επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενη χρήση την :

ηη/μμ/εε

9.3

Το επενδυτικό σχέδιο  έχει ολοκληρωθεί εντός της παρούσας χρήση την :

ηη/μμ/εε

9.4

Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου :

ηη/μμ/εε

 

 

ΜΕΡΟΣ IV –  Ειδικά χαρακτηριστικά επενδυτικού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα, στον δευτερογενή τομέα και στον τομέα υπηρεσιών

(δεν συμπληρώνεται όταν πρόκειται για επενδυτικά σχέδια στον τομέα τουρισμού)

 

10

Είδος επενδυτικού σχεδίου

 

10.1

10.1.1

Ίδρυση νέας μονάδας

o

10.1.3

Επέκταση Μονάδας

o

10.1.2

Εκσυγχρονισμός μονάδας

o

10.1.4

Μετεγκατάσταση Μονάδας

o

 

10.2

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση ή βεβαίωση ή έγκριση του αρμόδιου φορέα

α/α

10.2.1 Κατηγορία επενδυτικού σχεδίου

10.2.2  Γνωμοδότηση, βεβαίωση ή έγκριση

Έχει υποβληθεί ή Επισυνάπτεται ή Εκκρεμεί

Στοιχεία Εγγράφου

1

     

+ Προσθήκη νέας γραμμής (για δεύτερο έγγραφο της ίδια κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων)

       

+ Προσθήκη νέας γραμμής (για νέα κατηγορία επενδυτικών σχεδίων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Δυναμικότητα της επιχείρησης στα προϊόντα του επενδυτικού σχεδίου

 

α/α

11.1

Προϊόντα επενδυτικού σχεδίου

11.2

Μονάδα μέτρησης προϊόντος

11.3

Χρονική περίοδος  αναφοράς για τον προσδιορισμό της δυναμικότητας

11.4

Δυναμικότητα

11.4.1

Πριν την επένδυση

11.4.2

Μετά  την επένδυση

1

         
           

+ Προσθήκη νέας γραμμήςΜΕΡΟΣ V –  Ειδικά χαρακτηριστικά επενδυτικού σχεδίου στον τομέα τουρισμού

(δεν συμπληρώνεται όταν πρόκειται για επενδυτικά σχέδια στους άλλους τομείς)

 

12

Διακριτικός τίτλος τουριστικής μονάδας

 

 

 

13

Είδος Επενδυτικού σχεδίου

 

 

 

13.1

13.1.1

Ίδρυση

13.1.2

Επέκταση

13.1.3

Εκσυγχρονισμός

 

Ξενοδοχειακή μονάδα

o

o

o

 

Ξενοδοχειακή μονάδα σε διατηρητέο παραδοσιακό κτίσμα

o

o

o

 

Συμπληρωματικές  εγκαταστάσεις επί κοινοχρήστων σε ξενοδοχειακή μονάδα

   

o

 

Camping

   

o

 

Λιμένας σκαφών αναψυχής (μαρίνα)

o

o

o

 

Συνεδριακό κέντρο

o

o

o

 

Αξιοποίηση ιαματικής πηγής

o

o

o

 

Γήπεδο γκολφ

o

o

o

 

Κέντρο θαλασσοθεραπείας

o

o

o

 

Χιονοδρομικό κέντρο

o

o

o

 

Θεματικό πάρκο

     

 

Κέντρο προπονητικού – αθλητικού τουρισμού

     

 

Κέντρο τουρισμού υγείας

     

 

Αυτοκινητοδρόμιο

     

 

 

13.2

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση ή βεβαίωση ή έγκριση του αρμόδιου φορέα

α/α

13.2.1 Κατηγορία επενδυτικού σχεδίου

13.2.2  Γνωμοδότηση, βεβαίωση ή έγκριση

Έχει υποβληθεί ή Επισυνάπτεται ή Εκκρεμεί

Στοιχεία Εγγράφου

1

     

+ Προσθήκη νέας γραμμής (για δεύτερο έγγραφο της ίδια κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων)

       

+ Προσθήκη νέας γραμμής (για νέα κατηγορία επενδυτικών σχεδίων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Δυναμικότητα Μονάδας

14.1 Είδος  τουριστικής μονάδας του επενδυτικού σχεδίου

14.2 Μονάδα μέτρησης της δυναμικότητας

14.3 Δυναμικότητα πριν την επένδυση

14.4 Δυναμικότητα μετά την επένδυση

       

 

 

 

 

 

+ Προσθήκη νέας γραμμής

 

15

Τάξη ή Κατηγορία τουριστικής μονάδας  (βάσει προδιαγραφών ΕΟΤ)

(Συμπληρώνεται μόνο για επενδυτικά σχέδια που αφορούν camping ή ξενοδοχείο)

15.1 Είδος τουριστικής μονάδας

15.2 Πριν την επένδυση

15.3 Μετά την επένδυση

     

 

 

 

 

+ Προσθήκη νέας γραμμής


 

ΜΕΡΟΣ VI –  Κόστος επενδυτικού σχεδίου – Χρηματοδοτική Συμβολή

 

16

Ανάλυση δαπανών επενδυτικού σχεδίου που πραγματοποιήθηκαν κατά την διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η παρούσα Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής

(ποσά σε €)

 

Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Σύνολο

Περίπτωση τομέα (α-ε) και Υποπερίπτωση τομέα (i,ii,iii, …)  του άρθρ. 3 παρ. 1

           

Κατηγορία επενδυτικού σχεδίου

(άρθρ.3 παρ.1)

           

Τόπος εγκατάστασης

           

Ειδικό καθεστώς βάσει  ΚΥΑ

           

ΚΤΙΡΙΑΚΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συμβατική

           

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ)

Συμβατική

           

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Συμβατική

           

 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Συμβατική

           

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ)

Συμβατική

           

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

17

Ανάλυση συνολικού κόστους επενδυτικού σχεδίου           (ποσά σε  €)

 

Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Σύνολο

Περίπτωση τομέα (α-ε) και Υποπερίπτωση τομέα (i,ii,iii, …)  του άρθρ. 3 παρ. 1

           

Κατηγορία επενδυτικού σχεδίου

(άρθρ.3 παρ.1)

           

Τόπος εγκατάστασης

           

Ειδικό καθεστώς βάσει  ΚΥΑ

           

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ)

           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

           

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ)

           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

           

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  ( Α+Β)

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ)

           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

           

Δ. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονό για ΜΜΕ)

           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

           

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ+Δ)

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Συμβατική

           

Χρηματ. Μίσθωση

           

Σύνολο

           

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ)

           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Χρηματοδοτική Συμβολή στην επένδυση       (ποσά σε  €)

18.1

Για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια ή δάνεια τα οποία συνοδεύονται από κρατική ενίσχυση;

(Τα κεφάλαια αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 75% του συνολικού κόστους  της επένδυσης σύμφωνα το Άρθρο 5 παρ 3 εδ Β του Ν. 3299/2004)

 

(ΝΑΙ   /ΟΧΙ)

18.2

Το ύψος των παραπάνω  κεφαλαίων ανέρχεται  σε:

…………..  €

18.3

Προσδιορίσατε την προέλευση των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της επένδυσης και συνοδεύονται από κρατική ενίσχυση :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ VI I – Αφορολόγητο Αποθεματικό για το επενδυτικό σχέδιο

 

19

Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού

 

 

Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Σύνολο

Περίπτωση τομέα (α-ε) και Υποπερίπτωση τομέα (i,ii,iii, …) του άρθρ. 3 παρ. 1

           

Κατηγορία  επενδυτικού σχεδίου  (άρθρ.3 παρ.1)

           

Τόπος εγκατάστασης -

           

Περιοχή του άρθρου 2  παρ 1

           

Ειδικό καθεστώς βάσει  ΚΥΑ

           

Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Αρχική  Επένδυση

           

Δαπαν.  Μελ. & Αμοιβ. Συμβ.

           

Σύνολο

           

Β

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  (Ν. 3299/2004, άρθρο 4, παρ 1, εδ γ)

             

Γ

ΥΨΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Γ)=(Α) Χ ( Β)

Αρχική  Επένδυση

           

Δαπαν.  Μελ. & Αμοιβ. Συμβ.

           

Σύνολο

           

 

Δ

Πλέον : ΑΚΑΛΥΠΤΟ  ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Αρχική  Επένδυση

           

Δαπαν.  Μελ. & Αμοιβ. Συμβ.

           

Σύνολο

           

Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ (Ε)=(Γ)+(Δ)

Αρχική  Επένδυση

           

Δαπαν.  Μελ. & Αμοιβ. Συμβ.

           

Σύνολο

           

ΣΤ

Μείον:  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

Αρχική  Επένδυση

           

Δαπαν.  Μελ. & Αμοιβ. Συμβ.

           

Σύνολο

           

Ζ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (Ζ) = (Ε) –  (ΣΤ)

Αρχική  Επένδυση

           

Δαπαν.  Μελ. & Αμοιβ. Συμβ.

           

Σύνολο

           

 

 

ΜΕΡΟΣ VIII – Μέγεθος Επιχείρησης

 

20

Στοιχεία σχετικά με το μέγεθος της επιχείρησης

20.1

Γίνεται  χρήση των ειδικών ρυθμίσεων για ΜΜΕ του άρθρου 5, παρ 1,  ως προς το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ;

(ΝΑΙ / ΟΧΙ)

20.2

Γίνεται  χρήση των ειδικών ρυθμίσεων για ΜΜΕ του άρθρου 3, παρ 5, εδαφ γ, ως προς την ενίσχυση δαπανών για μελέτες και συμβούλους ;

(ΝΑΙ / ΟΧΙ)

20.3

Το επενδυτικό  σχέδιο εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς βάσει ΚΥΑ ;

(ΝΑΙ / ΟΧΙ)

20.4

Εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δηλώσετε το  μέγεθος της επιχείρησης -  φορέα του επενδυτικού σχεδίου  (Πολύ μικρή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη) σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία :

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6 Μαΐου  2003 (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σελ. 36)

 
 

20.5

Υποβάλλεται συνημμένα Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ σύμφωνα με το σχετικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:

Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/C 118/03 (ΕΕ C 118 της 20.5.2003, σελ 5)

ΝΑΙ o

 

 

Δηλώνεται ότι  η παρούσα εκτύπωση είναι η παραχθείσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Αφορολόγητης Έκπτωσης και  δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση επί αυτής.

 

21

Υπογραφή Εκπροσώπου Επιχείρησης

22

Σφραγίδα Επιχείρησης

 

(Ονοματεπώνυμο)

(Ημερομηνία)

 

 

 

 

 

23

Ημερομηνία Παραλαβής

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

24

Ο Παραλαβών

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

   
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm