23 | 10 | 2018

03/12/2003

ΠΟΛ 1134

 

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις Προς το Δημόσιο».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

Στο άρθρο 3 της απόφασής μας με αριθμ. 1109793/6134/24-11-99 (ΦΕΚ 2134 Β΄) προστίθεται περίπτωση 13 ως εξής:

«13. Οι δικαιούχοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την εξόφληση λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 03-12-2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16