Open menu
10 | 05 | 2021

Αθήνα, 30/06/2020

Αρ. Πρωτ. : 137516

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-EΦKA.

 

Σχετ.: α. Η διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/3-2-2020) περί ηλεκτρικών συναλλαγών ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ.

β. Οι διατάξεις της αρ.οι. 17535/Δ1.6002/5-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1754/τ.Β΄/7-5-2020)

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21/3.2.2020 τ.Α΄), προβλέπεται ότι «Οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..»
Στα πλαίσια των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του e- ΕΦΚΑ και στην προσπάθεια επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων, επανασχεδιάστηκε η βεβαίωση για χρήση στο ΑΣΕΠ και παρέχεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης της μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ.

 

Πεδίο Εφαρμογής - Περιεχόμενο Βεβαίωσης

Η νέα βεβαίωση απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ.
Στη βεβαίωση αποτυπώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος
• ΑΜΚΑ
• Α.Δ.Τ
• Αριθμό Πρωτοκόλλου με τη σχετική χρονοσήμανση
• Αριθμός Εγκυρότητας.
• Αποτύπωση των συνολικών ημερών και της συνολικής χρονικής περιόδου ασφάλισης από 01/01/2002 και έπειτα.
• Τη χρονική περίοδο απασχόλησης ανά εργοδότη, τις ημέρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη και το είδος δραστηριότητας αυτού.
• Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής εξουσιοδοτημένου οργάνου

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία - διαδικασία έκδοσης

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται οι πιο κάτω ενέργειες:

1. Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) και επιλέγει «Ασφαλισμένος» — «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους» —-«Βεβαίωση ΑΣΕΠ».
2. Αυθεντικοποιείται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) και στην συνέχεια καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του στο αντίστοιχο πεδίο.
3. Επιλέγει Είσοδος και «Πατήστε Εδώ για την εμφάνιση της βεβαίωσης».
4. Τέλος αποθηκεύει και εκτυπώνει τη Βεβαίωση.

Για την επαλήθευση εγκυρότητας της συγκεκριμένης βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, έχει δημιουργηθεί σχετικό link https://apps.ika.gr/eCheckCerts με τίτλο «Έλεγχος εγκυρότητας Βεβαιώσεων».
Σχετική υποσημείωση περιλαμβάνεται στη βεβαίωση ώστε να πληροφορούνται τρίτοι παραλήπτες για την δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας και να αποφεύγονται γραπτά αιτήματα, για τον σκοπό αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται στη βεβαίωση - γιατί δεν απεικονίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος-  υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, ως ίσχυε, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα γνωστά.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm