Open menu
22 | 09 | 2021

ΑΘΗΝΑ 28/3/2007

Δ.Α 14

 

Διαιτητική απόφαση που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ, ΣΕΠΑΑ και ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ.
 

 

1. Με αίτησή τους προς τον Ο.ΜΕ.Δ. οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

α) Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ»,

β) Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής και

γ) Σωματείο Εργαζομένων - Εργοστάσιο Αράξου - ΥΕΘΑ ζήτησαν την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Στις 13.3.2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, αναδείχθηκα Διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά.
 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
 

1. Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία νόμιμα έγινε από τις ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι οποίες αποδέχθηκαν την πρόταση του Μεσολαβητή, που απέρριψε το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 159/12.12.2006 αίτηση των ως άνω εργατικών σωματείων προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για ανάληψη μεσολαβητικής προσπάθειας.

3. Την με αρ. πρωτ. 345/21.2.2007 πρόταση του Μεσολαβητή, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέρη.

4. Τις θέσεις και τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν κατά την κοινή συνάντηση, καθώς και όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν τόσο κατά τη διαδικασία μεσολάβησης όσο και αυτή της διαιτησίας.

5. Την εισοδηματική πολιτική που αφορά το δημόσιο τομέα για το έτος 2006, καθώς και τη διαμόρφωση του πληθωρισμού για το αντίστοιχο έτος.

6. Τον εύλογο ισχυρισμό της εργατικής πλευράς ότι η αύξηση των βασικών μισθών και των ημερομισθίων σε ποσοστό 4% εναρμονίζεται με αντίστοιχη αύξηση που χορηγήθηκε με ΣΣΕ σε τρία σωματεία εργαζομένων του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι επίσης απασχολούνται στο ΥΠΕΘΑ στους ίδιους χώρους εργασίας και για τα ίδια καθήκοντα. Τον ισχυρισμό αυτό επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, αν και με διαφορετική αιτιολογία (λόγω ίσης μεταχείρισης, μετά τη χορήγηση του ποσοστού αυτού (4%) με την έκδοση Δ.Α., που αφορούσε το Πανελλήνιο Σωματείο του Π.Ν.).

7. Την πρόταση του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου για αύξηση βασικών μισθών κατά 3% και επαναδιατύπωση του επιδόματος υπογραφής καταλόγου, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν ρητά και περιοριστικά οι ειδικότητες που πρέπει να το λαμβάνουν, αποδοχή της οποίας θα σήμαινε (για τις λοιπές ειδικότητες που δεν θα το δικαιούνταν) αυξήσεις αποδοχών κάτω και από τα όρια της τρέχουσας εισοδηματικής πολιτικής. Η σύνδεση, εξάλλου, του επιδόματος αυτού με ορισμένες ειδικότητες, σε αντίθεση με τη σημερινή χορήγησή του κατά διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιών του ΥΕΘΑ (με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων), κρίνεται ως θέμα που πρέπει να εξετασθεί σε συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής ¶μυνας.

8. Επιπλέον ότι, αντί μιας κωδικοποιημένης ρύθμισης, που θα συνεπαγόταν κατάργηση κάθε προηγούμενης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας, προκρίθηκε η διατήρηση των οποιωνδήποτε τυχόν ισχυουσών ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.

9. Τέλος ότι, με βάση τη βούληση των μερών και σε συνδυασμό με τα οριζόμενα από την Α.Π. 223/2001, η έναρξη ισχύος της παρούσας θα είναι η 1.1.2006.
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
 

ΑΡΘΡΟ 1

 Πεδίο εφαρμογής
 

Στην παρούσα Απόφαση υπάγεται το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στα Σωματεία Πολιτικό Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ΙΚΑΡΟΣ - ΣΕΠΑΑ - ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ.
 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί Μισθοί
 

Οι μηνιαίοι Βασικοί Μισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής:

1 Τεχνίτης Β- Βοηθός Α - Βοηθός Β 489,00


2 Τεχνίτης Α 525,00

3 Αρχιτεχνίτης Β 532,00  και από τα 33 έτη υπηρεσίας 536,00

4 Αρχιτεχνίτης Α 543,00  και από τα 33 έτη υπηρεσίας  546,00

5 Υπεργοδηγός 549,00  και από τα 33 έτη υπηρεσίας 552 00

6 Υπεργοδηγός Α 556,00  και από τα 33 έτη υπηρεσίας 560,00

7 Επόπτης 570,00  και από τα 33 έτη υπηρεσίας 576,00
 

ΑΡΘΡΟ 3

 Διατήρηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων
 

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα η ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Όσες διατάξεις προγενέστερων σσε ή διαιτητικών αποφάσεων, που αφορούν στους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.
 

ΑΡΘΡΟ 4

 Έναρξη ισχύος
 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 01.01.2006.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm