17 | 08 | 2019

Αθήνα 20/05/2016
Αρ. πρωτ.:  20249/441

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ύψους Δώρου Εορτών Πάσχα 2015 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας..

 

1. Την έγκριση της χορήγησης Δώρου Εορτών Πάσχα 2015 στους εφημεριδοπώλες όλης της χώρας ως εξής:

Α. Για όσους έχουν συμπληρώσει έως ένα (1) χρόνο ασφάλισης ως εφημεριδοπώλης
Β. Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο και μέχρι πέντε (5) χρόνια 708,52 €
Γ. Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια και μέχρι δέκα (10) χρόνια 809,73 €
Δ. Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια και μέχρι είκοσι (20) χρόνια 910,95 €
Ε. Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια και άνω 1.012,17 €

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2015 λαμβάνει ανάλογο προς το χρόνο εργασίας του κλάσμα Δώρου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του «Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας». Η ιδιότητα του εφημεριδοπώλη καθορίζεται από τον Κανονισμό Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας.
Η εκτιμώμενη από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το Δώρο Πάσχα έτους 2015 ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00 € θα βαρύνει το Λογαριασμό Δώρου Εφημεριδοπωλών.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16