25 | 05 | 2020

Αθήνα 21/01/2015
Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 2651/66

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68 του οποίου τροποποιούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.3863/2010 (Α,115), σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, σε περίπτωση παράλειψης από μέρους του συνταξιούχου υποβολής της προβλεπόμενης από τα εδαφ. 1 και 2 της παρ. 5 της άρθρου 16 του Ν.3863/2010 , δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αυτό συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.3863/2010 , κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, βαρυνόμενο με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.
Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.
Τέλος, προβλέπεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολή τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4316/2014, δηλ. την 24-12-2014, το ποσό που θα προκύψει από τον προβλεπόμενο καταλογισμό μειώνεται κατά 50%.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm