29 | 05 | 2020

Αθήνα 02/05/2014
Αρ. πρωτ.:  80000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 του Ν. 4254/2014.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/7.4.2014 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 του ανωτέρω νόμου μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων και προωθείται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ειδικότερα:

1. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. ΙΑ προβλέπεται η κατάργηση από 1.7.2014:

α. της εργοδοτικής εισφοράς 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) της παρ. 1α του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄),
β. της εργατικής εισφοράς 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ της παρ. 1ρ του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄) και
γ. της ειδικής εισφοράς 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2054/1952 (ΦΕΚ 96, Α΄), όπως ισχύει.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 παρ. 1γ, 2 και 3, των άρθρων 4 έως και 11, του άρθρου 13 του ν.δ. 3868/1958, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του.
Σημειώνεται ότι, με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ. 3868/1958 ποσού οικογενειακών επιδομάτων.
2. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. 1Β προβλέπεται η μείωση από 1.7.2014 της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46%.
Η ανωτέρω μείωση αναλύεται ως ακολούθως: α. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) του άρθρου 14 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 122, Α΄) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,24%, β. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) του άρθρου 15 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 122, Α΄) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12%, και γ. η εργατική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) του άρθρου 15 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 122, Α΄) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,10%.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188, Α΄), πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88, Α΄) ενοποιήθηκε με το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής και δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).
3. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. 1Γ προβλέπεται η μείωση από 1.7.2014 της ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179, Α΄), όπως ισχύει, από 0,80% σε 0,25%.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm