28 | 02 | 2020

Αθήνα 14/03/2014
Αρ. πρωτ.: 
8055

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206).

 

1. Τη συμπλήρωση της με αριθμ. 3411/90/ 3-2-2014 (ΦΕΚ Β΄/206) απόφασής μας, με τις κάτωθι παραγράφους, ως εξής:

ΣΤ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 4366 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

 

Εργάτες γης

14

Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος

 

Διδάκτορα Αμερικάνικης νομοθεσίας

 

Διδάκτορα Αμερικάνικων ασφαλιστικών και φορολογικών προγραμμάτων

 

Διδάκτορα αμερικάνικης βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων

 

Διευθυντή διαχείρισης αμερικάνικων προγραμμάτων

 

Σύμβουλος αμερικάνικων επιδοτούμενων προγραμμάτων

 

Μηχανολόγος μηχανικός με ειδικότητα στην νανοτεχνολογία τρισδιάστατων εκτυπωτών

 

Συντηρητή μηχανημάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής

1

ΣΥΝΟΛΟ

27

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

3

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

Μπουφετζής με γνώσεις της σερβικής γλώσσας

3

ΣΥΝΟΛΟ

8

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

128

 

ΣΥΝΟΛΟ

128

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

13

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

Εργάτες γης

166

ΣΥΝΟΛΟ

169

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

17

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1484

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

ΣΥΝΟΛΟ

1485

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

148

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

14

 

Εργάτες γης

68

ΣΥΝΟΛΟ

82

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

8

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1319

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

8

ΣΥΝΟΛΟ

1327

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

132

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

Εργάτες γης

2

ΣΥΝΟΛΟ

5

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

309

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

ΣΥΝΟΛΟ

310

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

31

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

6

 

Εργάτες γης

3

ΣΥΝΟΛΟ

9

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

5

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

13

 

Εργάτες γης

11

ΣΥΝΟΛΟ

24

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

7

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

ΣΥΝΟΛΟ

9

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

9

 

Εργάτες γης

7

ΣΥΝΟΛΟ

16

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

7

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

119

 

ΣΥΝΟΛΟ

119

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

12

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

 

Εργάτες γης

12

ΣΥΝΟΛΟ

23

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

132

 

ΣΥΝΟΛΟ

132

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

13

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

 

Εργάτες γης

4

Πωλήτρια μαρμάρων με γνώσεις ταϋλανδέζικων, ινδονησιακών και κινεζικών

2

ΣΥΝΟΛΟ

17

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

Εργάτες γης

7

ΣΥΝΟΛΟ

8

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

18

 

ΣΥΝΟΛΟ

18

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

 

Ζ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 230 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

197

 

ΣΥΝΟΛΟ

197

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

20

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπεύθυνος Εισαγωγών-Εξαγωγών, υπήκοος Αιγύπτου, με γνώσεις αγγλικής, γαλλικής, αραβικής, ελληνικής γλώσσας

 

Διευθυντής πωλήσεων & έρευνας αγοράς (ΣΤΕΠ-92, ΚΩΔ.1233), υπήκοος Κίνας, με γνώση της κινεζικής γλώσσας και άριστη γνώση της κινεζικής αγοράς φωτοβολταϊκών

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος ΗΠΑ, για αυθεντικό, θεραπευτικό μασάζ για εγκύους

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος Ιαπωνίας, για παραδοσιακό, αυθεντικό μασάζ για βρέφη

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος Κίνας (Θιβέτ), για παραδοσιακό, αυθεντικό, θεραπευτικό, θιβετιανό μασάζ

 

ΣΥΝΟΛΟ

5

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (πλην του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαγείρους Ιαπωνικής Κουζίνας

2

Μάγειρας Ιαπωνικής Κουζίνας (ΣΕΦ σε Ιαπωνέζικο εστιατόριο)

1

Εργάτες Ασιατικής Ζύμης

 

Σχεδιάστρια Τυπογραφικών Στοιχείων στα ΙΝΔΙΚΑ και ΑΡΑΒΙΚΑ

 

Τεχνικό Βοηθό Παροχής Υπηρεσιών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό τηλεπικοινωνιών

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

 

2. Την αναρίθμηση της υπό στοιχείου ΣΤ παραγράφου της με αριθμ. 3411/90/ 3-2-2014 (ΦΕΚ Β΄/206) απόφασής μας, ως στοιχείο Η.

Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. 3411/90/ 3-2-2014 (ΦΕΚ Β΄/206) απόφασή μας ισχύει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm