25 | 05 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οδηγός επιχορήγησης εισφορών από το ΙΚΑ

ΣΤΗΝ έκδοση δύο διευκρινιστικών εγκυκλίων σχετικά με προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών προχώρησε χθες η ηγεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η πρώτη αφορά την τροποποίηση του προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

  • Το ανώτατο όριο των επιχορηγούμενων μειώνεται σε τριάντα αντί ογδόντα εργαζομένων που ίσχυε, σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα ατόμων.
  • Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα άτομο με πλήρη απασχόληση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μικτή, ΒΑΕ και επαγγελματικός κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των εργοδοτικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ένα άτομο πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να διατηρήσουν τη θέση εργασίας του επιχορηγούμενου εργαζομένου και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ'Α όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος που ανέρχεται σε δεκαοκτώ μήνες (12 επιχορήγηση και 6 δέσμευση).

Η δεύτερη αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 2.300 ανέργων εκ των οποίων οι 2.200 με πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική.

Για να υπαχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση του προσωπικού της, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή εθελούσιας εξόδου που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει αντικαταστήσει τον μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα μήνες ακόμα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm