Open menu
09 | 12 | 2021
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κωδικοί 111-112. Υπεκμίσθωση ακινήτων

Κωδικοί 129-130. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών

Κωδικοί 123-124. Εισόδημα από οικοδομές

Κωδικοί 151-152. Ασφάλιστρα, δικαστικές δαπάνες, αμοιβές δικηγόρων

Κωδικοί 175-176. Κατοικίες άνω των 300 τ.μ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4ΣΤ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Ζ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Κωδικοί 111-112. Υπεκμίσθωση ακινήτων

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από υπεκμίσθωση ακινήτων, μεταφέροντας, από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών κατά κατηγορία ακινήτου.

Κωδικοί 113-114.

Συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε στον εκμισθωτή, εφόσον έχετε αποκτήσει εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου πρέπει να συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε για το τμήμα αυτό και όχι το ενοίκιο ολόκληρου του ακινήτου.

Κωδικοί 129-130. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας κύριας κατοικίας από γονέα σε παιδί και αντίστροφα επιφάνειας μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.

Κωδικοί 143-148.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση της χρήσης ακινήτου σύμφωνα με την ανάλυση του πίνακα, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.

Κωδικοί 141-142.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γαιών, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών.

Κωδικοί 701-702.

Συμπληρώστε αυτούς τους κωδικούς ανάλογα με τα αναφερόμενα στους κωδικούς 909-910.

Κωδικοί 123-124. Εισόδημα από οικοδομές

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών που ανεγέρθηκαν με δαπάνες του μισθωτή, σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, αν μετά τη λήξη της μίσθωσης η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή, καθώς και το ακαθάριστο εισόδημα για τις βελτιώσεις ή επεκτάσεις, που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε εκμισθούμενη οικοδομή, αν μετά τη λήξη της μίσθωσης οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών.

Για τον προσδιορισμό της αξίας της ανεγειρόμενης οικοδομής ή της αξίας των βελτιώσεων ή επεκτάσεων μισθωμένης οικοδομής που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του μισθωτή, από την οποία να προκύπτει το ύψος των δαπανών που διενεργήθηκαν και απορρέουν από τα επίσημα βιβλία του.

Κωδικοί 125-126.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών της προηγούμενης περίπτωσης, αν υπάρχει δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης του εδάφους ή της οικοδομής που βελτιώνεται ή επεκτείνεται, αντίστοιχα.

Κωδικοί 151-152. Ασφάλιστρα, δικαστικές δαπάνες, αμοιβές δικηγόρων

Συμπληρώνονται τα ποσά της πραγματικής δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2013 για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου σε δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους των οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν ως κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα κ.τ.λ.

Αν οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

Κωδικοί 163-164.

Συμπληρώνεται το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλατε το έτος 2013 με βάση νόμο (ν.813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2041/1992) στο μισθωτή ακινήτου, σε περίπτωση λύσης επαγγελματικής μίσθωσης.

Κωδικοί 165-166.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε το 2013 από την εκμίσθωση του ακινήτου που αφορά η αποζημίωση των κωδικών 163 -164.

Κωδικοί 159-160.

Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των λοιπών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές και γαίες (το ποσό που παρέχεται στον ιδιοκτήτη του εδάφους σε οικόπεδο του οποίου κτίστηκε η οικοδομή σας, καθώς και την αξία της, τους φόρους κ.τ.λ. που βαρύνουν τις γαίες, τις αποσβέσεις για αντιπλημμυρικά έργα κ.τ.λ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα εισοδήματα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή βλέπε κωδικούς 171 - 174 του πίνακα 4Ζ'.

Κωδικοί 175-176. Κατοικίες άνω των 300 τ.μ.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον καθεμία έχει επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. και το εισόδημά τους αυτό έχει αναγραφεί αντίστοιχα στους κ.α. 103-104, 111-112 και 129-130 του ίδιου πίνακα. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς (175-176) συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε ακινήτου για επαγγελματική χρήση, ανεξαρτήτως της επιφάνειάς του (συμπεριλαμβανομένων των γαιών), εφόσον με το εισόδημα αυτό έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί αριθμοί 121-122,105-106,107-108, 109-110, 101-102, 909-910, 111-112 και123-124 του πίνακα αυτού αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αυτούς δεν συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των πιο πάνω ακινήτων που αποκτούν εταιρίες, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ., που φορολογούνται με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Ε.

Κωδικοί 177-178.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον καθεμία έχει επιφάνεια κάτω από 300 τ.μ και το εισόδημά τους αυτό έχει αναγραφεί αντίστοιχα στους κ.α. 103-104, 111-112 και 129-130 του ίδιου πίνακα. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς (177-178) συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων με χρήση αποθηκών, χώρων στάθμευσης και γηπέδων, ανεξαρτήτως επιφάνειας, εφόσον εκμισθώνονται ή υπεκμισθώνονται με αστική μίσθωση και με το εισόδημα αυτό έχουν συμπληρωθεί αντίστοιχα οι κωδικοί αριθμοί 105-108 και 111-112 του πίνακα αυτού.

Κωδικοί 131-132.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κλινικές, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.

Κωδικοί 133-134.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται ως καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βιομηχανοστάσια ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.

Κωδικοί 741-742.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα μόνο των ακινήτων για τα οποία δε βεβαιώνεται τέλος χαρτοσήμου (εισόδημα από επίταξη ακινήτου από το Δημόσιο, ποσά άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν πέρα από τα ενοίκια από το μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου κ.τ.λ.), εκτός από το ακαθάριστο εισόδημα της περίπτωσης 1ε του πίνακα αυτού. Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί κατά περίπτωση και στους κωδικούς 103 - 108 και 101 - 910.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4ΣΤ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Στον πίνακα αυτό θα συμπληρωθούν τα εισοδήματα από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και όχι αυτά που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή εκείνα που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους ελεύθερα φόρου.

Κωδικοί 291-292.

Συμπληρώνεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, π.χ. τόκοι που επιδικάστηκαν με δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 2013 (εκτός από αυτούς που αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα).

Επίσης συμπληρώνεται το εισόδημα που προέκυψε, κατά τη χρήση 2013, από την μεταβίβαση ή λήξη ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους, καθώς επίσης και αυτό που προέκυψε από την μεταβίβαση ή λήξη εταιρικών ημεδαπών ομολόγων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Ζ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΑΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή από τις κατηγορίες που αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω:

Κωδικοί 389-390.

Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό από μισθούς κ.τ.λ. αλλοδαπής προέλευσης.

Κωδικοί 391-392.

Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό από συντάξεις κ.τ.λ. αλλοδαπής προέλευσης.

Κωδικοί 463-464.

Συμπληρώνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου. Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές συμπληρώνεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα την οποία φυλάσσεται στο αρχείο σας:

ΥΠΟΔΕΙ

ΓΜΑ Νο 1

Επωνυμία Νομική Μορφή

Χώρα έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

Διαχειριστική περίοδος

Κέρδη

Ποσοστό

συμμετοχής

%

Κέρδη που μου αναλογούν

 

 

 

 

 

 


                   

Κωδικοί 471-472.

Συμπληρώνεται η ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου.

Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές συμπληρώνεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με παρακάτω υπόδειγμα, την οποία φυλάσσεται στο αρχείο σας:

ΥΠΟΔΕΙ

ΓΜΑ Νο 2

Επωνυμία Νομική Μορφή

Χώρα έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

Διαχειριστική περίοδος

Ζημιές

Ποσοστό

συμμετοχής

%

Ζημιές που μου αναλογούν

 

 

 

 

 

 


                   

Κωδικοί 411-412.

Συμπληρώνονται τα καθαρά κέρδη από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή και από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου, του υπόχρεου ή της συζύγου αντίστοιχα.

Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές συμπληρώνεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα No 1, την οποία φυλάσσεται στο αρχείο σας.

Κωδικοί 421-422.

Συμπληρώνεται η ζημιά του ίδιου οικον. έτους είτε από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου.

Για τις, τυχόν, συμμετοχές σας αυτές συμπληρώστε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα No 2, την οποία φυλάσσεται στο αρχείο σας.

Κωδικοί 509-510.

Συμπληρώνεται το καθαρό εισόδημα που αποκτήσατε από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή και από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες, του υπόχρεου ή της συζύγου αντίστοιχα. Σε περίπτωση συμμετοχής σας στις πιο πάνω εταιρίες κ.τ.λ. συμπληρώστε αναλυτική κατάσταση για το αρχείο σας, σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα No 1.

Κωδικοί 513-514.

Συμπληρώνεται το ποσό της ζημιάς που προέκυψε είτε από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην αλλοδαπή είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες.

Σε περίπτωση συμμετοχής σας στις πιο πάνω εταιρίες κ.τ.λ. συμπληρώνεται αναλυτική κατάσταση, σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα No 1, την οποία φυλάσσεται στο αρχείο σας.

Κωδικοί 295-296.

Συμπληρώνεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες, αλλοδαπής προέλευσης, γενικά, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως πχ. το εισόδημα που προκύπτει από την μεταβίβαση ή λήξη αλλοδαπών ομολόγων.

Κωδικοί 171-172.

Συμπληρώνεται το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας κύριας κατοικίας από γονέα σε παιδιά και αντίστροφα επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ.

Κωδικοί 173-174.

Συμπληρώνεται, αφού υπολογίσετε, το καθαρό εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, μετά την αφαίρεση των πάγιων και πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης που προβλέπονται για κάθε περίπτωση ακινήτων από το άρθρο 23 του ν.2238/1994.

Κωδικοί 395-396.

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν στην αλλοδαπή, εφόσον καθεμία έχει επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ., καθώς και το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση στην αλλοδαπή οποιουδήποτε ακινήτου για επαγγελματική χρήση, ανεξάρτητα της επιφάνειάς του (συμπεριλαμβανομένων των γαιών).

Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα στους κωδικούς αριθμούς 171-172.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm