Εκτύπωση

Αθήνα 01/06/2021
Αρ. πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1046279


ΘΕΜΑ:
Οδηγίες αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 252