feed-image Ροή Ειδήσεων
03 | 06 | 2020

Φορολογία εισοδήματος

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 1033546/2016. Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. 02 Μαρτίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1036150/2016. Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος. 08 Μαρτίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1034079/2016. Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.. 06 Μαρτίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1023390/2016. Οδηγίες για τη φορολόγηση των μικρών οινοπαραγωγών. 12 Φεβρουαρίου 2016
ΠΟΛ. 1263/2015. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄ 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94). 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1115/2016. Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012. 31 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1089289/2015. Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 01 Ιουλίου 2015
ΠΟΛ. 1138/15. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). 30 Ιουνίου 2015
ΠΟΛ. 1116/2015. Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 10 Ιουνίου 2015
ΠΟΛ. 1074/15. Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρον 08 Απριλίου 2015
ΠΟΛ. 1073/2015. Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. 01 Απριλίου 2015
ΠΟΛ. 1067/15. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του N . 4172/2013. 20 Μαρτίου 2015
ΠΟΛ. 1047/15. Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β"" και στ"" της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. 12 Φεβρουαρίου 2015
ΠΟΛ. 1191/14. Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ΄ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βά 13 Αυγούστου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1121586/14. Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος. 04 Σεπτεμβρίου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1080610/14. Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 04 Ιουνίου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1023686/14. Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων τον Ν.4172/2013. 28 Φεβρουαρίου 2014
NOMOΣ 4110/13. Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις 23 Ιανουαρίου 2013
ΠΟΛ. 1088/2001. Φορολογική μεταχείριση τέχνες επιχείρησης από πώληση διαμερισμάτων που περιήλθαν σ΄ αυτή λόγω αντιπαροχής. 11 Αυγούστου 2016
Νόμος 3724/08. Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. 27 Φεβρουαρίου 2009
ΠΟΛ. 1164/08. Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. 13 Ιανουαρίου 2009
ΠΟΛ. 1031/08. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του 19 Φεβρουαρίου 2008
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 23 Οκτωβρίου 2003
ΥΠΟΙΚ. 1074090/03. Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από την εκμετάλλευση οινοποιείου. 28 Αυγούστου 2003
ΠΟΛ. 1055/2003. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. 01 Απριλίου 2003
Νόμος 1249/1982. Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία μισθολογικά θέματα και άλλες διατά... 05 Απριλίου 1982
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm