feed-image Ροή Ειδήσεων
21 | 07 | 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 73900/2019. Τροποποίηση της 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443). 04 Ιουλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 67343/2019. Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν. 4557/2018. 21 Ιουνίου 2019
Α. 1193/2019. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β ́) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α ́) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απ 28 Μαϊος 2019
ΥΠΟΙΚ. 141372/2018. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ κατά την μεταβίβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν.4548/2018. 28 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 107766/2018. Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» 07 Νοεμβρίου 2018
NOMOΣ 4548/2018. Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών 15 Ιουνίου 2018
NOMOΣ 4490/2017. Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις. 18 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1107928/2017. Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών. 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 62784/2017. Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενική 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1057/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του Ν. 4172/2013. 08 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 31637/2017. Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.. 22 Μαρτίου 2017
NOMOΣ 4449/2017. Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις. 29 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1008198/2017. Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν.2238/1994 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σ 24 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1004/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240). 12 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1003/2017. Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας. 13 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1181/2016. Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές ε 09 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1146/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013. 05 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1131644/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν.4172/2013. 12 Σεπτεμβρίου 2016
ΣΛΟΤ. 1721/2016. Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής. 23 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1095069/2016. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. 27 Ιουνίου 2016
ΣΛΟΤ 1078/2016. Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.; 06 Ιουλίου 2016
NOMOΣ 4099/2012. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2 17 Μαρτίου 2019
ΠΟΛ. 1142/1997. Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 2459/1997, οι οποίες αναφέρονται στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κλπ. 05 Μαρτίου 2017