feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
07 | 12 | 2023

Δάνεια

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1109/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β΄ 1867). 27 Ιουλίου 2023
ΚΥΑ 51828/2023.Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για νέους» 16 Μαϊος 2023
ΚΥΑ. 39191/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 43178 ΕΞ/12.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του N . 4790/2021 (Α΄ 48)» (Β΄ 1459). 22 Μαρτίου 2023
ΚΥΑ. 174990/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και όρων χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, Τμήμα 3.13» (Β΄ 2613). 02 Δεκεμβρίου 2022
ΥΠΟΙΚ.: 107257/2022. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του Ν. 4820/2021 (Α΄ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του Ν. 4820/2021 (Α΄ 130) του Αναπ 01 Αυγούστου 2022
Ε. 2022/2022. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 165/2021 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το εάν οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) καταλαμβάνουν το εισόδημα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4548/2018 (Α΄ 104). 08 Μαρτίου 2022
ΚΥΑ. 96039/2021. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β΄2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48)». 06 Αυγούστου 2021
ΚΥΑ. 74074/2021. Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του Ν. 4790/2021 (Α΄ 48). 26 Ιουνίου 2021
ΥΠΑΑΤ: Δάνεια έως €200.000 για κεφάλαια κίνησης από το Ταμείο Εγγυήσεων 03 Ιουνίου 2021
ΚΥΑ. 47481/2021. 1η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β΄ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β΄ 757). 27 Απριλίου 2021
ΚΥΑ. 43178/2021. Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊου στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του Ν. 4790/2021 (Α΄48). 13 Απριλίου 2021
Α. 1007/2021. Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 (Α΄207). 21 Ιανουαρίου 2021
ΣΛΟΤ. 2752/2021. Δανειοδότηση με ωφέλεια από μη καταβολή τόκων σε μέρος αυτής. 17 Μαρτίου 2021
ΚΥΑ. 131993/2020. Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί απ 20 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 114633/2020. Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης του άρθρου 75 του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148). 14 Οκτωβρίου 2020
ΚΥΑ. 104120/2020. Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του N 24 Σεπτεμβρίου 2020
NOMOΣ 4701/2020. Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 16 Ιουλίου 2020
ΚΥΑ. 2/18649/0025/2020. Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο. 23 Ιουνίου 2020
Στη διάθεση των επιχειρήσεων το νέο πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ 29 Απριλίου 2020
NOMOΣ 4354/2015. Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 03 Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ 3714/08. Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις. 26 Φεβρουαρίου 2009
ΝΟΜΟΣ 3156/2003. Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις. 25 Ιουνίου 2003
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm