Open menu
27 | 02 | 2024

ΙΚΑ 26/04/2007

Γ.Ε.: Τ01/645/26-4-2007
Εγκύκλιος 60


Θέμα: Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος μετά την ένταξη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.

 

ΣΧΕΤ. : Η εγκ. 13/2007


ΓΕΝΙΚΑ
Με την ως άνω εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 3522/06, με βάση τις οποίες ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού της Α.Τ.Ε. από 1/1/2007 εντάσσεται υποχρεωτικά στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Με τις ίδιες διατάξεις ορίσθηκε ότι τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου μειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για μεν τους εργαζόμενους άμεσα από 1/1/2007, για δε τον εργοδότη σταδιακά και ισόποσα μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από 1/1/2007.
Για τα λοιπά θέματα ασφάλισης που δεν ρυθμίζονται με ευθείες διατάξεις του άρθρου αυτού, γίνεται παραπομπή στις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του ν. 3029/02 (άρθρο το οποίο ρυθμίζει τα της ένταξης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των κλάδων σύνταξης διαφόρων Ταμείων), σύμφωνα με τις οποίες από την ένταξη οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι ασφαλίζονταν στον κλάδο σύνταξης του ανωτέρω Ταμείου της Α.Τ.Ε., ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νομοθεσία του, όσον αφορά δε τον χρόνο που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος στο Ταμείο και τον χρόνο που διανύθηκε ή αναγνωρίσθηκε μέχρι την ένταξη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Από την συνολική διατύπωση της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3029/02 συνάγεται ότι ως νέοι εργαζόμενοι νοούνται τα πρόσωπα που προσελήφθησαν ή θα προσληφθούν μετά την ένταξη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (1/1/2007) και όχι τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/1993, δηλ. οι «νέοι» ασφαλισμένοι.
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Με βάση τα ανωτέρω, οι εισφορές στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από 1/1/2007 διαμορφώνονται ως εξής :

Α. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι προσληφθέντες στην Α.Τ.Ε. μέχρι 31/12/2006

(ασφαλισθέντες για πρώτη φορά προ της 1/1/1993)

Ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου     6,67%
Ποσοστό εισφοράς εργοδότη             22,67% για το έτος 2007
                                                      20,34% για το έτος  2008
                                                      18,01% για το έτος  2009
                                                      15,67% για το έτος 2010
                                                      13,33% από 1/1/2011 και εφεξής


Βάση υπολογισμού εισφορών : Οι πάσης φύσεως αποδοχές του ασφαλισμένου (άρθρο 9 του καταστατικού του Ταμείου).
Τα ανωτέρω ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς προκύπτουν από τον συνδυασμό των άρθρων 46 και 57 του ν.2084/92 (με τα οποία η εργοδοτική εισφορά διαμορφώθηκε από 1/1/2002 σε 25%) και του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 3522/06 (σύμφωνα με το οποίο η εργοδοτική εισφορά μειώνεται στα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σταδιακά και ισόποσα μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ετών, αρχής γενομένης από 1/1/2007).
Διευκρινίζεται ότι στις πάσης φύσεως αποδοχές περιλαμβάνονται και τα τυχόν καταβαλλόμενα στο προσωπικό της Α.Τ.Ε. ποσά για α) ενοίκιο β) οδοιπορικά έξοδα εφ΄ όσον καταβάλλονται ως προσαύξηση του μισθού και μάλιστα με πάγια μορφή και γ) επίδομα θέρμανσης και, επομένως, αυτά υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.
Και τούτο, γιατί κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 του Α.Ν. 1846/51 και 17 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι πάσης φύσεως παροχές του εργοδότη προς τους μισθωτούς, σε χρήμα ή σε είδος, τακτικές ή έκτακτες που χορηγούνται από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση καθώς και όσες χορηγούνται οικειοθελώς από αυτόν και δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που προσδιορίζονται από το άρθρο 17 παρ. 1 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ως έκτακτες κοινωνικού χαρακτήρα μη υποκείμενες σε εισφορές (π.χ. δώρο λόγω γάμου).

Β. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι προσληφθέντες στην Α.Τ.Ε. από 1/1/2007 και εντεύθεν (ασφαλισθέντες για πρώτη φορά προ της 1/1/1993)

Ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου   6,67%
Ποσοστό εισφοράς εργοδότη         13,33%

Βάση υπολογισμού εισφορών: Για κάθε ημέρα εργασίας αποδοχές μέχρι το ανώτατο όριο του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης της παρ. 1 του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/51 (άρθρο 25 παρ. 2 εδαφ. α΄ και β΄ του Α.Ν. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.825/78 και το άρθρο 26 παρ. 3 του ν.1902/90).

Γ. «Νέοι» ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης στην Α.Τ.Ε. προ ή μετά την 1/1/2007 και εντεύθεν (ασφαλισθέντες για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993)

Ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου      6,67%
Ποσοστό εισφοράς εργοδότη            13,33%

Βάση υπολογισμού εισφορών: Αποδοχές, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβούν το 8πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 13 παρ. 1 του ν.3232/04).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι φάκελοι των προσώπων που αποχώρησαν από την ΑΤΕ μετά την ένταξη και έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης θα διαβιβασθούν άμεσα από το Ταμείο προς την Υποδ/νση Συγχωνευομένων Ταμείων του Περιφερειακού Υποκ/τος Αθηνών, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
Στη συνέχεια, η ως άνω Υποδ/νση θα εκδίδει απόφαση αναγνώρισης, με την οποία θα μετατρέπεται ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο σε χρόνο ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και ο φάκελος θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Απονομών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκ/τος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.
Οι φάκελοι α) των προσώπων που συνεχίζουν να εργάζονται στην Τράπεζα (και μετά την ένταξη υπάγονται, πλέον, στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) καθώς και β) των προσώπων που έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα (χωρίς να είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Ταμείο) θα διαβιβάζονται από το Ταμείο επίσης προς την Υποδ/νση Συγχωνευομένων Ταμείων του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών για έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης – μετατροπής χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο σε χρόνο ασφάλισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όταν υποβληθεί από τον ασφαλισμένο αίτημα (συνταξιοδότησης ή άλλο).

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

Η ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού της Α.Τ.Ε. Α.Ε. από 1/1/2007 και εντεύθεν θα λαμβάνει χώρα με υποβολή τριμηνιαίων Α.Π.Δ..
Για να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις Υπηρεσίες της Τράπεζας να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. του Α΄ τριμήνου 2007 (με μαγνητικό μέσο στο οικείο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) χωρίς την επιβολή κυρώσεων η 31η /7/2007.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm