26 | 05 | 2020

ΙΚΑ 19/12/2006

Γ.Ε.: Ε20/02/38/19-12-2006

 

Θέμα: Πληρωμή αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους εντός ωραρίου κανονικής απασχόλησης των Υπαλλήλων

 

Με το με αριθ. Γ99/1/146/22-11-06 Γενικό έγγραφό μας σας έχουν γνωστοποιηθεί οι ημερομηνίες πληρωμής αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2006 και καθορίζεται σ΄ αυτό ότι η πληρωμή θα πραγματοποιείται τις ώρες 16.00 έως 19.00.
Λόγω προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την ασφάλεια κατά την διακίνηση χρημάτων, κρίνουμε σκόπιμο για την 22/12/06 ημέρα Παρασκευή, η πληρωμή του αδειοδωροσήμου να πραγματοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των Υπαλλήλων.
Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Υποκ/των όπως με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις κ.λ.π.) ενημερώσουν τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους για την αλλαγή της ώρας πληρωμής και να φροντίσουν για την ύπαρξη συνεργείου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το ως άνω Γενικό Έγγραφο.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm