28 | 05 | 2020

Αθήνα 10/03/2014
Αρ. πρωτ.:   ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/379471

ΟΑΕΕ 8


ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

 

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. πρωτ. οικ.2878/17-1-2014 έγγραφο και η αρ. 2/27-1-2014 εγκύκλιος της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Υπουργείου Εσωτερικών - Γεν. Γραμμ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής β) Η αρ. 120/2009 εγκύκλιος ΟΑΕΕ
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, προωθήθηκε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία:
Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1/1/2014 έως και 30/4/2014 παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος σχετικής άδειας διαμονής θεωρείται νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια, έχοντας τα δικαιώματα που του παρέχει η άδεια διαμονής που κατέχει.
Διευκρινίζεται ότι:

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης της παράτασης των αδειών διαμονής που λήγουν από 1/1/2014 έως και 30/4/2014 δεν είναι κοινή αλλά αφορά την κάθε περίπτωση χωριστά (π.χ. άδεια διαμονής που λήγει 31/1/2014 παρατείνεται έως την 30/6/2014. Άδεια διαμονής που λήγει 30/4/2014 παρατείνεται μέχρι 30/9/2014).

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1/1/14 έως 30/4/14, υποχρεούνται να προχωρούν στις, κατά περίπτωση, ενέργειες έως τον χρόνο λήξης της πεντάμηνης παράτασης.
Της παρούσης, με ευθύνη των προϊσταμένων, να λάβει γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm