17 | 08 | 2019

Αθήνα 10/01/2018
Αρ.Πρωτ.
2


ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2018.

 

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/οικ.58524/71/18.12.2017 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ. 4553/τ. Β΄/21.12.2017) σχετικά με την αναπροσαρμογή του ποσού και τον καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2018, καθώς και την αριθ. Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17/2.1.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨΒ465Θ1Ω-ΩΞ6) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις περί αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. του 31ου άρθρου του Ν.4411/2016 και της σχετικής ΚΥΑ, για το έτος 2018.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16