24 | 09 | 2018

Ανώτερα - Κατώτερα όρια συντάξεων

 

Παρακάτω περιέχονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια συντάξεων Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου, όλων των ταμείων.

 

Ανώτερα - Κατώτερα όρια συντάξεων

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2005  (Σε ΕΥΡΩ)

 

α/α

 

Φορέας

 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

 

ΑΝΩΤΑΤΗ

 

Γήρατος

 

Αναπηρίας

 

Θανάτου

 

Γήρατος

 

Αναπηρίας

 

Θανάτου

 

1

 

ΙΚΑ

 

428,24

428,24

385,40

2.233,00

1.998,00

1.697,00

2

 

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

 

356,90

356,90

299,50

2.940,00

2.347,00

2.049,00

3

 

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

 

414,25

414,25

374,23

3.142,00

1.345,00

1.586,00

4

 

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ

 

356,90

356,90

299,50

949,00

1.132,00

815,00

5

 

ΤΣΠΓΣΟ

 

428,24

428,24

385,40

1.373,00

1.176,00

824,00

6

 

ΤΣΠ "Η Εθνική"

 

617,00

617,00

493,00

2.152,00

2.152,00

1.722,00

7

 

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

 

428,24

428,24

385,40

2.324,00

1.932,00

1.644,00

8

 

ΤΣΠ-ΕΤΕ

 

428,24

428,24

385,40

2.857,00

2.437,00

1.605,00

 

9

 

ΤΣΠΤ ΕΛ

 

428,24

428,24

385,40

2.366,00

-

 

1.341,00

10

 

ΤΣΠ ΙΟΝ-ΛΑΪΚ

 

428,24

428,24

385,40

2.016,00

2.016,00

2.016,00

11

 

ΤΑΠ-ΟΤΕ

 

428,24

428,24

385,40

4.960,00

2.680,00

1.542,00

12

 

ΤΑΝΠΥ

 

428,24

428,24

385,40

2.655,00

1.579,00

1.569,00

13

 

ΤΣΠΕΑΘ

 

428,24

428,24

385,40

2.568,00

1.848,00

1.742,00

14

 

ΤΑΙΣΥΤ

 

428,24

428,24

385,40

1.835,00

1.159,00

789,00

15

 

ΤΣΕΥΠ

 

428,24

428,24

385,40

1.628,00

993,00

912,00

16

 

ΤΕΣΕΥΠ-Θ

 

428,24

428,24

385,40

1.592,00

690,00

983,00

17

 

ΤΑΤΤΑ

428,24

428,24

385,40

2.735,00

1.802,00

1.269,00

18

 

ΤΣΠ ΑΤΕ

 

428,24

428,24

385,40

2.853,00

1.784,00

1.996,00

19

 

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

 

428,24

428,24

385,40

2.911,00

2.911,00

-

 

20

 

ΟΑΠ-ΔΕΗ

 

428,24

428,24

385,40

2.324,00

2.324,00

2.324,00

21

 

Ταμ.Νομικών

 

479,58

479,58

359,69

1.042,57

1.042,57

781,93

22

 

ΤΣΜΕΔΕ

 

338,54

338,54

253,91

804,84

804,84

603,63

23

 

ΤΣΑΥ

 

709,05

709,05

531,79

1.982,72

1.982,72

1.487,04

25

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (Γ.Λ.Κ.)

 

     307,45

 

 

 

 

 

 3.778.72

 

 

 

 

 

26

 

ΟΓΑ

 

      315,79

 

315,79

315,79

477,00

477,00

477,00