26 | 06 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων σχετικά με τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλουν οι εργαζόμενοι που  εντάχθηκαν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, αλλά και αυτοί που δεν ανήκουν πλέον.

Εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον ΚΒΕ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ανεξάρτητα από τη μορφή του εργοδότη (Δημόσιο, ΟΤΑ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου) ή του χώρου εργασίας ή αν οι μισθωτοί απασχολούνται σε σταθερό ή μη εργοδότη ή του τρόπου και της διαδικασίας πραγματοποίησης της ασφάλισης,  εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:

α. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον ΚΒΕ.
β. Στη δεύτερη κατηγορία οι εργασίες και ειδικότητες οι οποίες από 1-1-2012 δεν καλύπτονται από τον ΚΒΕ, εκτός αν μέχρι 31-12-2015 συμπληρώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 τ. Α΄), τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς.
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση δικαιώματος συνταξιοδότησης θεωρείται η συμπλήρωση μέχρι 31-12-2015 3.600 Η.Ε. (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 (νέοι ασφαλισμένοι) στα βαρέα για κύρια και επικουρική σύνταξη.

Αντιθέτως, οι μισθωτοί που απασχολούνται με ειδικότητες, οι οποίες από 1-1-2012 εξαιρούνται από τον ΚΒΕ, θα συνεχίσουν να καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ, εφόσον μέχρι 31-12-2011 είχαν συμπληρώσει, οι μεν παλαιοί ασφαλισμένοι 3.600 Η.Ε., οι δε νέοι 3.375 Η.Ε. σε βαρέα και επιπλέον η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς των ΒΑΕ, με χρόνο ασφάλισής τους μέχρι 31-12-2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα (ειδικότητες) που εξαιρούνται από τη λίστα των ΒΑΕ.