Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 06/06/2023
Αρ. πρωτ.: 9


ΘΕΜΑ: Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αρτοποιεία όλης της χώρας.ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 2 υπό το ρητό όρο και την προϋπόθεση που αφορούν το αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών και που προβλέπονται επίσης στο ίδιο άρθρο 2 και οι οποίοι απασχολούνται στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.
 


ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των αρτοποιείων στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετέριας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη πιτσαρίας, Τεχνίτη ζαχαροπλαστικής και των βοηθών αυτών, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.
 


ΑΡΘΡΟ 3
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ


Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από ( Π.Κ.8/22.5.2019 ) Κ.Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται από 06/03/2023 έως 05/03/2025 ως εξής:

 

 

Ψήστης

800,00 €

Τεχνίτης πιτσαρίας

800,00 €

Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής

800,00 €

Σερβιτόρος

αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994 .

Μπουφετζής

790,00 €

Βοηθοίτων ανωτέρω

790,00 €

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους:

Α) Γάμου σε ποσοστό 10%
Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολούμενους στην παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.


ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1.- Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπόμενων αργιών του Ν.4808/21 και η Καθαρά Δευτέρα.
2. - Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.
 

ΑΡΘΡΟ 6

 

Οι μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νομοθετημένου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη ανάλογα με την ηλικία του.
 

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζομένων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.


ΑΡΘΡΟ 8
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 06-03-2023 και λήγει την 05-03-2025.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm