Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα, 03/04/2020

Αρ. Πρωτ. : Φ80020/12293/Δ16.317

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του Ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 43/28.2.2020, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4670 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», στο πρώτο μέρος του οποίου (άρθρα 1-9) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μετονομασία, από 1.3.2020, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και η ένταξη, από την ίδια ημερομηνία, στον e-ΕΦΚΑ των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), το οποίο καταργείται.
Στα άρθρα 42, 46 και 49 του ανωτέρω νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη, από 1.3.2020, e-ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ι . Άρθρο 42

Με το άρθρο 42 αντικαθίσταται το άρθρο 79 του Ν .4387/2016 , το οποίο είχε αντικαταστήσει το άρθρο 40 του Ν .4052/2012 , που αφορά το χρόνο ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του πρ. ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ.
Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 40 του Ν. 4052/2012 , έχουν, ανά Κλάδο, ως εξής:

Α. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

Αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4052/2012 και συγκεκριμένα κατά εδάφιο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1, για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης που αναγνωρίζονται στον Κλάδο, προστίθενται, για λόγους κωδικοποίησης, οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016 , οι οποίες ήδη εφαρμόζονται αναλογικά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 56 του Ν. 4445/2016 και το άρθρο 44 του Ν. 4670/2020.

2. Εξόφληση οφειλόμενου ποσού αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου ασφάλισης

Με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο προβλέπεται ότι «Στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, χρόνων ασφάλισης των ανωτέρω διατάξεων, το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, κατά δε το υπόλοιπο μέρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης».
Με τις ανωτέρω διατάξεις, που ισχύουν από τη δημοσίευση του Ν. 4670/2020, ήτοι από 28.2.2020 ρυθμίζεται ενιαία ο τρόπος εξόφλησης της οφειλής για όλους τους χρόνους ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν να συνυπολογιστούν στην επικουρική σύνταξη, με εξαγορά, βάσει των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, ήτοι σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), το άρθρο 20 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48), την παρ. 7 του άρθρου 41 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170), την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 και την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016 .
Οι διατάξεις αυτές, ως μεταγενέστερες, κατισχύουν οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης διάταξης που προβλέπει διαφορετικό τρόπο εξόφλησης του ποσού εξαγοράς χρόνου ασφάλισης και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο αυτές επί αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης ή αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, που υποβάλλονται από 28.2.2020 και μετά.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος, συνταξιοδοτούμενος με καθεστώς Δημοσίου, υποβάλλει στις 18.3.2020 αίτηση απονομής επικουρικής σύνταξης, με αναγνώριση προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3232/2004 .
Εάν το ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει τις 3.000 €, εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης και το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιουμένων αναδρομικών ποσών σύνταξης.

Σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν για την εξόφληση, παρακρατείται το σύνολο της μηνιαίας δικαιούμενης σύνταξης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής.
Εάν το ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις 3.000 €, ο ασφαλισμένος εξοφλεί εφάπαξ, χωρίς καμία έκπτωση, το οφειλόμενο ποσό κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 3.000 € και το υπόλοιπο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται, ως ανωτέρω, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις

Με το τέταρτο εδάφιο προβλέπεται ότι «ο άνω τρόπος εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εξαγοράς εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίες είναι εκκρεμείς ως την έναρξη ισχύος του παρόντος», ήτοι έως και 27.2.2020.
Στις εκκρεμείς αιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις στις οποίες έχει ήδη, προ του Ν. 4670/2020, εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, με παρακράτηση του ποσού εξαγοράς, σε δόσεις ή σε ποσοστό, κάθε μήνα από τη σύνταξη, χωρίς να έχει ακόμη εξοφληθεί.
Αντιθέτως, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί μέχρι και τις 27.2.2020 απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμη και αν έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με εξαγορά, η οποία δεν έχει εξοφληθεί, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή της οφειλής είτε με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αναγνώρισης είτε με βάση την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4052/2012 , όπως ισχύει.
Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος, συνταξιοδοτούμενος με καθεστώς Δημοσίου, υπέβαλε στις 24.5.2019 αίτηση απονομής επικουρικής σύνταξης, με αναγνώριση προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3232/2004 .
Το Ταμείο εξέδωσε τον 12ο/2019 απόφαση αναγνώρισης, με το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς να ανέρχεται στις 3.500 €, καταβλητέο εφάπαξ, με έκπτωση 10%, πριν τη συνταξιοδότηση (σύμφωνα με το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3232/2004 ).
Ο ασφαλισμένος μπορεί, κατ΄ επιλογή, να εξοφλήσει την οφειλή του είτε με βάση την ανωτέρω απόφαση αναγνώρισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί είτε με βάση την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4052/2012 , καταβάλλοντας δηλαδή εφάπαξ (χωρίς έκπτωση) το ποσό των 500€, που υπερβαίνει τις 3000€, οπότε εκδίδεται η απόφαση συνταξιοδότησης, με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό να συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Β. Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

Προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ στην παρ. 2, του άρθρου 40 του Ν. 4052/2012 με την οποία αντιμετωπίζονται ζητήματα συνέχισης της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του τ.ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, προσώπων που έχουν καταβάλει εισφορές για εύλογο χρόνο και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, ενώ δεν είχαν την υποχρέωση ασφάλισης.
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δύνανται να επιλέξουν την συνέχιση της ασφάλισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από την διακοπή της ασφάλισής τους ή την δημοσίευση του Ν. 4670/2020 (28.2.2020) και να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής και επιστροφής των εισφορών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

ΙΙ . Άρθρο 46

Με το άρθρο 46 ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς τους εν λόγω Κλάδους, με παρακράτηση ποσού από τη δικαιούμενη επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή.

1. Συγκεκριμένα, με το πρώτο εδάφιο προβλέπεται ότι οφειλές προς το πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ αποσβένονται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή.
Επισημαίνεται ότι με την κοινοποιούμενη διάταξη συμψηφίζονται μόνο οφειλές προς το πρώην ΕΤΕΑΕΠ, ήτοι προς τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Για τις οφειλές προς τρίτους (Δημόσιο, κ.λπ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για τον συμψηφισμό οφειλής από την εξαγορά χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, εφαρμόζεται, ως ειδικότερη, η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4052/2012 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 79 του Ν. 4387/2016 και το άρθρο 42 του Ν. 4670/2020 .
2. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οφειλές του αποβιώσαντος προς τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών «συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία έλκουν δικαίωμα σε σύνταξη ή εφάπαξ παροχή από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής παρακρατείται από το σύνολο των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, κατά το ποσοστό της σύνταξης ή του εφάπαξ που δικαιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ».
Η προσθήκη των κληρονόμων ήταν αναγκαία, προκειμένου να συμπεριληφθούν περιπτώσεις, όπως η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 , στις οποίες δικαιούχοι των παροχών δύνανται να είναι κληρονόμοι, οι οποίοι δεν είναι μέλη της οικογένειας.

Ο προβλεπόμενος, δε, συμψηφισμός των οφειλών προς τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, τόσο με την επικουρική σύνταξη όσο και την εφάπαξ παροχή, δεν αντίκειται στην αυτοτέλεια των κλάδων, διότι γίνεται λογιστικά.

III. Άρθρο 49

Με το άρθρο 49 παρέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση, εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου, προεδρικού διατάγματος για τον Ενιαίο Κανονισμού κάθε κλάδου του e-ΕΦΚΑ, μετά από γνώμη του ΔΣ του.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι «Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός δύο (2) ετών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά κλάδο για την Κύρια ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καθορίζονται θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισμού και διαδικασίας χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα».
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την έγκαιρη κατάρτιση, μεταξύ άλλων, των σχεδίων Ενιαίου Κανονισμού για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και Ενιαίου Κανονισμού για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ταμείου σας και την υποβολή γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου σας.

Παρακαλούμε για την ορθή και άμεση εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίησή τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm