Open menu
27 | 07 | 2021

Αθήνα 30/09/2015
Αρ. πρωτ.:

ΟΓΑ 6

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62ο έτος με σαράντα (40) έτη ασφάλισης - δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και σαράντα (40) τουλάχιστον ετών ασφάλισης, με καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Από τις ίδιες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για την συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης.
Ειδικότερα ορίζεται ότι στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.2458/1997 , όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
1.
Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,β) έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολή εισφορών γα πέντε (5) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ημερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος μέχρι τη συμπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών.Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο ή τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο γα τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Γα τη συμπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόμενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν. 3996/2011.
Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος γα την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
3. Ο χρόνος καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης του Ν.1745/87 γα όσους ασφαλιστούν στον Κλάδο που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, θεωρείται, ύστερα από αίτηση τους, ως χρόνος διαδρομών στον Κλάδο, γα όλες τις κατηγορίες συντάξεων.»

1. Εφαρμογή της νέας διάταξης - Γενικά θέματα
Η σύνταξη γήρατος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 , θα χορηγείται από την 1η του μήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 62ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου και σαράντα (40) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1.10.2014 (η ημερομηνία δημοσίευσης και ισχύος του Ν.4302/2014 είναι η 8.10.2014).
Παράδειγμα: ασφαλισμένος, γεννημένος στις 30/06/1953 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Νοέμβριο του 2015 και έχει ήδη συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η σύνταξη χορηγείται την 1.11.2015.
Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη παροχή πρέπει να υποβάλλεται το μήνα συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας και όχι νωρίτερα. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, δε χορηγείται αναδρομικά η σύνταξη.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014, όπου για τη συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης όσο και χρόνων σε ασφαλιστικούς φορείς χωρών μελών της Ε.Ε. - Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα πρέπει να γίνεται πρώτα η διαδικασία διαπίστωσης των ως άνω χρόνων.
Στην συνέχεια, εάν μετά τη διαπίστωση των συνολικών χρόνων ασφάλισης δεν συμπληρώνονται 40 έτη, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και ότι μπορούν να αναγνωρισθούν μόνο όσα έτη υπολείπονται για την συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση.
Επισημαίνεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση σύνταξης γήρατος θα πρέπει να εξετάζεται αν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει σαράντα (40) έτη ασφάλισης, διότι είναι ενδεχόμενο, ακόμη και αν η αίτηση υποβάλλεται με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, η έναρξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος να είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου του έτους που συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας. Παράδειγμα: Ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης γεννημένος το έτος 1949 υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στον ΟΓΑ τον Ιανουάριο του 2016. Διαπιστώνεται ότι έχει 40 έτη ασφάλισης συνολικά. Δικαιούται σύνταξη γήρατος από 1-1-2016 και όχι από 1-7-2016.
2. Κύρια σύνταξη
Η κύρια σύνταξη χορηγείται με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Τα 40 έτη ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν:

• Με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.
• Με χρόνους ασφάλισης ασφαλιστικών φορέων χωρών μελών της Ε.Ε., χωρών που εφαρμόζουν τους Κανονισμούς της Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας.
• Με πλασματικούς χρόνους ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3996/2011 (βλέπε κατωτέρω § 6,ποιοι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται, προϋποθέσεις, εξαγορά κλπ.).

3. Βασική σύνταξη
Όσοι συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και με 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, λαμβάνουν παράλληλα από την ίδια ημερομηνία και τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο. Η 15ετία μπορεί να συμπληρώνεται και με χρόνο ασφάλισης χωρών - μελών της Ε.Ε. που εφαρμόζουν τους Κανονισμούς Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας.
Για την συμπλήρωση της απαραίτητης 15ετίας για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης, δεν συνυπολογίζονται χρόνοι ασφάλισης άλλων ελληνικών ασφαλιστικών φορέων ή αναγνωριζόμενοι-πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης. Εάν δεν συμπληρώνονται 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α., η βασική σύνταξη μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον διαπιστώνονται 25 τουλάχιστον έτη απασχόλησης με εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του Ο.Γ.Α. μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας. Η καταβαλλόμενη βασική σύνταξη ακολουθεί την ετήσια μείωση κατά 4%, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.2458/1997 , ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης.
4. Διαδοχική Ασφάλιση.
Όταν η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης και σε άλλο/α ελληνικό/ά ταμείο/α), αν ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του (40 έτη ασφάλισης και συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας) ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την κρίση σε πρώτο στάδιο (1500 ημέρες ασφάλισης συνολικά στον ΟΓΑ, εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης), τότε η αίτηση για σύνταξη δεν διαβιβάζεται στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται απορριπτική απόφαση και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης που περιγράφονται παρακάτω, εκτός από την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (40 έτη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την συμπλήρωση των απαραίτητων 1.500 ημερών, προκειμένου ο Ο.Γ.Α. να καταστεί αρμόδιος φορέας για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

4α. Ο Ο.Γ.Α. απονέμων φορέας.
Αν ο Ο.Γ.Α. είναι αρμόδιος και καταστεί και απονέμων φορέας, θα χορηγείται και η Βασική Σύνταξη εφόσον ο ασφαλισμένος έχει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (αναφέρεται παραπάνω).
4β. Ο Ο.Γ.Α. συμμετέχων φορέας.
Όταν ο Ο.Γ.Α. είναι συμμετέχων φορέας, για αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά τις 8.10.2014, μαζί με τις συντάξιμες αποδοχές, θα γνωστοποιείται και η χορήγηση της Βασικής Σύνταξης στο ποσό του Ο.Γ.Α. εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, 40 έτη ασφάλισης συνολικά και 15 χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης. Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται το νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση από τον Ο.Γ.Α. (62ο έτος).

5. Διεθνείς Ασφαλιστικές Σχέσεις
5.1. Συνυπολογισμός Χρόνων Ασφάλισης σε χώρες Ε.Ε. - Ε.Ο.Χ.-Ελβετίας - Εφαρμογή της απόφασης Η6.
Με το άρθρο 6 του Ε.Κ.883/2004 ορίζεται η αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης και κατοικίας σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Η αρχή του συνυπολογισμού απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περίοδοι ασφάλισης ή κατοικίας που κοινοποιούνται από άλλα κράτη, χωρίς να αμφισβητείται η αξία τους, προκειμένου να μην υπάρχουν εμπόδια για τη θεμελίωση του δικαιώματος. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 5 του Ε.Κ. 883/2004, το αρμόδιο κράτος - μέλος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τους λοιπούς ειδικούς - εθνικούς όρους ως προς τη χορήγηση των παροχών κοινωνικής ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Επίσης, στο άρθρο 51 του Ε.Κ.883/2004 προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις - περιορισμοί στον συνυπολογισμό περιόδων ασφάλισης για συγκεκριμένες παροχές.
Στην απόφαση με αριθμό Η6 της 16ης Δεκεμβρίου 2010 της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004, ορίζεται ότι:

«1. Όλες οι περίοδοι ασφάλισης -είτε είναι περίοδοι εισφοράς είτε περίοδοι που θεωρούνται ως ισοδύναμες με περιόδους ασφάλισης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας- πληρούν την έννοα «περίοδοι ασφάλισης» γα τους σκοπούς εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009.
2. Όλες οι περίοδοι για τον εκάστοτε σχετικό κίνδυνο, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους, λαμβάνονται υπόψη εφαρμόζοντας την αρχή του συνυπολογισμού περιόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Η αρχή του συνυπολογισμού απαιτεί να συνυπολογίζονται οι περίοδοι που κοινοποιούνται από άλλα κράτη μέλη, χωρίς να αμφισβητείται η αξία τους.
3. Εντούτοις, τα κράτη μέλη -αφού εφαρμόσουν την αρχή του συνυπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 2 —, διατηρούν τη δικαιοδοσία να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους ως προς τη χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 -με την προϋπόθεση, ότι οι εν λόγω όροι εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις-. Η αρχή αυτή δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.»
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο αρμόδιος φορέας συνταξιοδότησης, για τον εκάστοτε ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατο) θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις περιόδους ασφάλισης (πραγματικές και εξομοιούμενες) που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών μελών για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο, εκτός εάν προβλέπονται από τη νομοθεσία ειδικοί εθνικοί όροι.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο Ο.Γ.Α. για κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο θα πρέπει να συνυπολογίσει για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κύριας σύνταξης το σύνολο των πραγματικών και εξομοιούμενων περιόδων ασφάλισης που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών μελών για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατος) εφόσον δεν επικαλύπτονται.
Ο περίοδοι ασφάλισης στο έντυπο Ε205 αποτυπώνονται συνήθως σε διαφορετικές στήλες ή σε διαφορετικές ενδείξεις (π.χ. 8.1.1. και 8.1.2 στο Ε205/DE). Για παράδειγμα, για τη θεμελίωση του δικαιώματος για σύνταξη γήρατος, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη γήρατος. Για σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη αναπηρίας. Για τον υπολογισμό του ποσού της κύριας σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος του άλλου κράτους με την ένδειξη «για τον υπολογισμό των παροχών» και εφόσον υπάρχει τέτοια διάκριση (π.χ. σημείο 8.2 στο Ε205/DE). Αντιθέτως, για τη βασική σύνταξη θα λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό του ποσού, το σύνολο πραγματικών και πλασματικών -εξομοιούμενων χρόνων.
Εφιστούμε την προσοχή ότι τα οριζόμενα στην Η6 απόφαση ισχύουν για αιτήσεις υποβληθείσες μετά την 1.5.2010 και έναρξη συνταξιοδότησης μετά την 1.4.2011.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της ως άνω απόφασης, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:Φ60000/7267/608/8.4.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ,σύμφωνα με την ελληνική κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων του άρθρου 37 του Ν.3996/2011 (20ετία ή 25ετία από 1.1.2013 για τον Ο.Γ.Α. υποθέσεις Ρ) αποτελεί ειδικό εθνικό όρο. Επειδή για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής απαιτείται πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση η οποία για τον Ο.Γ.Α. επιτρέπεται να συμπληρωθεί μόνο με χρόνο στρατιωτικής θητείας (οι άλλες δυο προβλέψεις του Ν.3996/2011 για αναγνώριση χρόνων δεν εφαρμόζονται στον Ο.Γ.Α.), οι χρόνοι ασφάλισης άλλων κρατών της Ε.Ε. που θα λαμβάνονται υπόψη για την συγκεκριμένη παροχή, θα είναι μόνο οι χρόνοι υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης και όχι οι εξομοιούμενοι χρόνοι ασφάλισης.

5.2. Αναγνωριζόμενοι χρόνοι
Παραθέτουμε κατωτέρω επιπλέον διευκρινίσεις για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που το δικαίωμα δεν θεμελιώνεται αυτοτελώς με ελληνικούς χρόνους και θα πρέπει να συνυπολογισθούν περίοδοι ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις νομοθεσίες χωρών που εφαρμόζουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κοινωνικής ασφάλειας 883/2004 & 987/2009 ή χωρών με τις οποίες μας συνδέει Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλειας.
5.2.α. Χώρες Ε.Ε. - Ε.Ο.Χ. - Ελβετία.
Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης έως 7 ετών πλασματικής ασφάλισης για την συνταξιοδότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4302/2014 (στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης). Για την συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 7 πλασματικών - εξομοιούμενων αναγνωριστέων ετών θα προσμετρούνται και τα πλασματικά χρόνια - εξομοιούμενες περίοδοι των φορέων Χωρών -Μελών της Ε.Ε. των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, όπως αποτυπώνονται στα έντυπα Ε205. Π.χ. ασφαλισμένος με 4 εξομοιούμενα έτη στη Γερμανία έχει δικαίωμα μόνο για 3 έτη αναγνώρισης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διάκριση πραγματικών ή εξομοιούμενων χρόνων ασφάλισης στην άλλη χώρα, τότε δίνεται δικαίωμα στον ασφαλισμένο του Ο.Γ.Α., να αναγνωρίσει μέχρι 7 χρόνια ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 .
Σε περίπτωση που ο εξομοιούμενος χρόνος της άλλης χώρας υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 7 ετών, θα λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό του και θα είναι ασφαλιστικά ισχυρός, αλλά δεν θα δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης επί πλέον πλασματικών χρόνων του Ν.3996/2011.
Ακόμη πρέπει να εξετάζεται και το είδος των εξομοιούμενων χρόνων της άλλης χώρας, προκειμένου να μην αναγνωρίζεται χρόνος στην Ελλάδα για την ίδια αιτία την ίδια χρονική περίοδο ή ο συνολικός πλασματικός χρόνος ασφάλισης στα δύο κράτη, για την ίδια αιτία, να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του νόμου για την ίδια αιτία.
Για παράδειγμα χρόνοι σπουδών στο Ελληνικό πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένοι στο σύνολο τους στην Γερμανία, δεν μπορούν να αναγνωριστούν και στην Ελλάδα, ή εφόσον έχουν αναγνωριστεί χρόνοι ασφάλισης για ένα τέκνο σε ξένο κράτος υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου για τα άλλα τέκνα στην Ελλάδα και μέχρι το όριο που ορίζει ο Ν.3996/2011.
Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.: Φ60000/7267/608/8.4.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κενά διαστήματα ασφάλισης μεταξύ δύο κρατών της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή ανάμεσα σε χώρα της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας και χώρας με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα μπορούν να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.3996/2011. Για την συμπλήρωση των απαραίτητων 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης που απαιτούνται από τη νομοθεσία για τις αναγνωρίσεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι περίοδοι πραγματικής και προαιρετικής ασφάλισης στην Ε.Ε., Ε.Ο.Χ. και Ελβετία. Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα καταχωρούνται στην στήλη των εξομοιούμενων περιόδων του εντύπου Ε205/ΞΡ με εξαίρεση τον χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας που θα εξακολουθήσει να καταχωρείται στην 1η στήλη. Το είδος των χρόνων θα καταχωρείται στις παρατηρήσεις.
5.2.β. Διμερείς Συμβάσεις.
Στα έντυπα συνδέσμου δεν υπάρχει διάκριση πραγματικών ή εξομοιούμενων χρόνων ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης, διαμονής ή το σύνολο των χρόνων ασφάλισης και διαμονής (εφόσον δεν επικαλύπτονται) θεωρείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση του ορίου των 7 ετών αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011. Αυτό σημαίνει, ότι οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. που έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες διμερών συμβάσεων, μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να αναγνωρίσουν για την συνταξιοδότηση τους λόγω γήρατος κατά τις διατάξεις του Ν.4302/2014, επτά (7) έτη ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011.
Για την συμπλήρωση των απαραίτητων 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, θα συνυπολογίζονται και οι χρόνοι ασφάλισης και διαμονής σε χώρες Διμερών Συμβάσεων εφόσον δεν επικαλύπτονται.
Επισημαίνουμε ότι ο συνυπολογισμός των χρόνων ασφάλισης διμερών συμβάσεων για την συμπλήρωση των απαραίτητων 3.600 ημερών, που προβλέπεται από τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011, προκειμένου οι αναγνωρισμένοι πλασματικοί χρόνοι να ληφθούν υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ισχύει μόνο για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους και 40 έτη ασφάλισης. Στις άλλες περιπτώσεις συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α., όπου προβλέπεται μόνο αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σύμφωνα με το Ν.1358/1983 όπως ισχύει, μόνο ο χρόνος ασφάλισης του Κεμπέκ μπορεί να συνυπολογιστεί για να συμπληρωθούν οι απαραίτητες ημέρες (3.600 ημέρες για σύνταξη γήρατος, 900 ημέρες για σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου) προκειμένου ο χρόνος ασφάλισης να είναι θεμελιωτικός. Σε καμία άλλη διμερή συμφωνία δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
5.3. Διαδοχική Ασφάλιση
Για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις γήρατος του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 του Κλάδου Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων σε συνδυασμό με εφαρμογή διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την εγκύκλιο αριθ.πρωτ. Φ.ΕΟΚ/οικ. 306/43.1996, το συνταξιοδοτικό αίτημα διαβιβάζεται στον προηγούμενο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα ακόμη και αν ο Ο.Γ.Α. δεν είναι αρμόδιος φορέας ή απονέμων φορέας, αντίθετα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις.
Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις με συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης και των διατάξεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων.
6. Πλασματικοί χρόνοι
6.1. Χρόνοι που αναγνωρίζονται - Προϋποθέσεις
Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 δίδεται για πρώτη φορά στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, πέραν της στρατιωτικής θητείας η οποία ίσχυε και στον Ο.Γ.Α. και μόνο για την συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος λόγω γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας. Οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται είναι οι παρακάτω:

1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
2. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.
3. Ο πλασματικός χρόνος παιδιών.
4. Ο χρόνος σπουδών.
5. Ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης.
6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο (2) έτη.
7. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
8. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι δύο (2) έτη.
9. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
10. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ).
11. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.
12. Ο χρόνος απεργίας.
13. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011 λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.
Το ανώτατο όριο αναγνωριζομένων ετών ανέρχεται σε επτά (7) έτη. Από τα ανωτέρω αναγνωριζόμενα έτη αφαιρείται κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή πρόκειται να αναγνωρισθεί, με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις Δ.Σ. Οργανισμών, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορά υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωρισθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε., κ.λπ.). Κατ΄ εξαίρεση, ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί από πολιτικό πρόσφυγα δεν θα αφαιρείται, διότι αφορά σε χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στην αλλοδαπή. Από τα ανωτέρω πλασματικά έτη ασφάλισης μπορούν να αναγνωρισθούν μόνο όσα έτη υπολείπονται για την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επίσης, αν υπάρχουν ήδη αναγνωρισμένοι πλασματικοί χρόνοι πάνω από επτά (7) έτη, ο χρόνος αυτός είναι ασφαλιστικά ισχυρός, γίνεται δεκτός και για θεμελίωση του δικαιώματος και για υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, αλλά δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν άλλοι πλασματικοί χρόνοι.
Ο χρόνος ασφάλισης στο Δημόσιο για τους διορισθέντες πριν το 1983 λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης (όχι πλασματικός).
Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα αναγνωρίσει τον πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Το δικαίωμα αναγνώρισης όμως ασκείται μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης. Είναι δυνατή η αναγνώριση μιας κατηγορίας πλασματικού χρόνου (π.χ. σπουδών) σε ένα φορέα και άλλης κατηγορίας χρόνου (π.χ. στρατού) σε άλλο φορέα. Δεν είναι όμως δυνατή η αναγνώριση μέρους του χρόνου μιας κατηγορίας σε ένα φορέα και του υπόλοιπου όμοιου χρόνου σε άλλο φορέα.
Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, επιδότησης λόγω ασθένειας, επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας που προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά μόνο από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο αυτό (όπου και υποβάλλεται η σχετική αίτηση αναγνώρισης) και συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων ή ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Ν.2510/1997) γίνεται με εξαγορά. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ίση με το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενης επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα (1) χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας είναι 1.790,52 € (με έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής 1.521,94 €).
Οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 όσον αφορά στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας δεν ισχύουν για τις συνταξιοδοτικές παροχές του Ο.Γ.Α. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στρατιωτικής θητείας, κράτησης ή φυλάκισης κλπ. κατά τα ανωτέρω, θεωρείται διανυθείς στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτόν.
Για την αναγνώριση των λοιπών πλασματικών χρόνων, το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε μήνα αναγνώρισης, σε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2011 δηλ.33,57 € ( άρθρ. 138 του Ν.4052/2012 ).
Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα έτος πλασματικού χρόνου ασφάλισης ανέρχεται σε 2014,20€ και το ποσό εξαγοράς για ένα (1) μήνα ανέρχεται σε 167,85 €.
Οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι παιδιών, σπουδών, κενών διαστημάτων ασφάλισης, μαθητείας, εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών κλπ., θεωρούνται διανυθέντες στην ανώτατη υποχρεωτική κατηγορία ασφάλισης (5η κατηγορία) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτούς.
Τα ποσά εξαγοράς πλασματικών χρόνων καταβάλλονται εφάπαξ και παρέχεται έκπτωση 15%. Η εφάπαξ καταβολή γίνεται εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Αν η συνολική οφειλή για εισφορές (ποσό αναγνώρισης & τυχόν ληξιπρόθεσμες εισφορές) στον Ο.Γ.Α. δεν υπερβαίνει τις 4.000 €, τότε μπορεί να γίνει συμψηφισμός με το ποσό της σύνταξης ( άρθρο 68 του Ν.4144/2013 ). Σημειώνουμε ότι κάθε αναγνωριζόμενος μήνας στρατιωτικής υπηρεσίας ή προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατευσίμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων, αντιστοιχεί σε 30 ημέρες ασφάλισης.
Για όλους τους υπόλοιπους πλασματικούς χρόνους, κάθε αναγνωριζόμενος μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημέρες ασφάλισης.
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που τελικά δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων δεν επιστρέφονται. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων. Η αίτηση αναγνώρισης θα υποβάλλεται από τον αιτούντα, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί από τον ΟΓΑ για όσα έτη απαιτείται να αναγνωρισθούν.
Η αίτηση υποβάλλεται στο συνημμένο ειδικό έντυπο με ενσωματωμένη την υπεύθυνη δήλωση, όπου ο ασφαλισμένος δηλώνει τον/τους χρόνο/ους που επιθυμεί να αναγνωρίσει, αν έχει ασφαλιστεί σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς (ελληνικούς ή αλλοδαπούς), ότι δεν αναγνώρισε ή δεν θα αναγνωρίσει τους χρόνους αυτούς σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (ελληνικό ή αλλοδαπό) και τέλος ότι έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που τελικά δεν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση δεν επιστρέφονται.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση αναγνώρισης θα αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων όπου εκκρεμεί η αίτηση συνταξιοδότησης και όχι απευθείας προς το Τμήμα Ασφάλισης. Τα Τμήματα Συντάξεων, αφού ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι οι χρόνοι που ζητείται να αναγνωριστούν είναι αυτοί που απαιτούνται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα διαβιβάζουν τη σχετική αίτηση στα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης.
6.2. Κατηγορίες πλασματικών χρόνων.
6.2.α. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως ισχύει, είχε δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας από τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α΄), όπως ισχύουν, τόσο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης όσο και για τη θεμελίωση, υπό προϋποθέσεις, του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας προσμετράται και για τη χορήγηση της νέας παροχής γήρατος του Ν.4302/2014.
Δικαιολογητικά
1.
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του στρατολογικού γραφείου που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο πρέπει να προκύπτει όλος ο χρόνος που υπηρέτησε στο στράτευμα και η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε (π.χ. κληρωτού, εφέδρου κ.λπ.). Αν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλει το συγκεκριμένο δικαιολογητικό αυτό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Γ.Α.
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας για τις λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές του Ο.Γ.Α. (γήρατος στο 67ο έτος, αναπηρίας, θανάτου), ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο του Ο.Γ.Α. αριθ.11/2005.
6.2.β. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων
Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λογίζεται και ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Ν.2510/1997).
Δικαιολογητικά:

• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Το αποφυλακιστήριο που εκδίδεται από το σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης του αντιρρησία συνείδησης και στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής της προσωρινής κράτησης ή της φυλάκισης ή βεβαίωση για το χρόνο άοπλης στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.

6.2.γ. Ο πλασματικός χρόνος παιδιών
Δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών έχουν και οι δύο γονείς, με τις ίδιες προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης των παιδιών.
Ο ανώτατος προβλεπόμενος χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί, είναι πέντε (5) έτη και αναλύεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο, μέχρι και το τρίτο. Για περισσότερα των τριών παιδιά, δεν προβλέπεται αναγνώριση επιπλέον χρόνου.
Δικαιολογητικά:

• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6.2.δ. Ο χρόνος σπουδών
Με τη διάταξη του εδ. ε΄ της παρ. 1 του αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977 (Α΄ 102) και μετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι ίσος με τον κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής».

- Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές
Στη διάταξη εμπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
Ως χρόνος φοίτησης, θεωρείται το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο. Ο χρόνος όμως αναγνώρισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής. Κατ΄ εξαίρεση, για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σε ΤΕΙ, αναγνωρίζεται ως χρόνος σπουδών και η εξάμηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών (στις σχολές που απαιτείται), η οποία είναι προαπαιτούμενη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου.
Ο χρόνος αναγνώρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών, τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της κάθε σχολής κατά το χρόνο αποφοίτησης. Για τον υπολογισμό του χρόνου σπουδών, θεωρούμε ότι το σπουδαστικό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον Σεπτέμβριο.
Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής, αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών μιας μόνο σχολής με επιλογή του ασφαλισμένου. Δεν δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης μέρους του χρόνου σπουδών από κάθε μία σχολή.
Αν κατά το χρόνο φοίτησης, έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το Δημόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

- Χρόνος σπουδών σε μέσες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές
Στη διάταξη εμπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από μέσες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Αν κατά το χρόνο φοίτησης, ο αιτών έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το Δημόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977, όπου οργανώθηκε για πρώτη φορά η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε Μέση και Ανώτερη, ως μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, θεωρούνται:

• Οι σχολές εργοδηγών (συμπεριλήφθηκαν στη μέση βαθμίδα το 1959).
• Οι μέσες τεχνικές και επαγγελματικές ιδιωτικές σχολές.

Μετά την ισχύ του Ν. 576/1977, ως μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, θεωρούνται:

• Οι διετείς απογευματινές Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ) νέου τύπου και τα τριετή Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ), που με τον Ν.576/1977 συμπεριλήφθηκαν στη μέση βαθμίδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
• Οι Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές του Ν. 1566/1985, που προήλθαν από μετατροπή των ΤΕΣ και ΤΕΛ του προηγούμενου εδαφίου.
• Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) που ιδρύθηκαν με τον Ν.1566/1985, και τα οποία χορηγούσαν απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο. Στις σχολές αυτές, αναγνωρίζεται μόνο το 4ο έτος ειδίκευσης (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί) με την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έλαβε το πτυχίο.
• Τα Τεχνικά-Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) α΄ και β΄ κύκλου σπουδών (Ν.2640/1998) τα πτυχία των οποίων είναι ισότιμα με αυτά των ΤΕΣ και ΤΕΛ, αντίστοιχα.
• Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) (Ν.3745/2006).
• Τα Μεταδευτεροβάθμια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
• Οι Σχολές Ξεναγών.

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή βεβαίωση απόκτησης πτυχίου ή διπλώματος από την σχολή, στην οποία να αναφέρονται απαραίτητα ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης σε αυτήν, καθώς και η συνολική χρονική περίοδος φοίτησης του σπουδαστή (η βεβαίωση αυτή θα ζητείται μόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο πτυχίο ή το δίπλωμα)
• Ειδικότερα για τις μέσες τεχνικές και επαγγελματικές ιδιωτικές σχολές που λειτούργησαν πριν την ισχύ του Ν. 576/77, δεν αρκεί η απόκτηση αποδεικτικού απόλυσης της σχολής, αλλά απαιτείται και το πτυχίο που έλαβαν οι σπουδαστές, μετά από συμμετοχή τους σε εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας
• Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ασφαλίσθηκε ο αιτών για το χρόνο ασφάλισης στο φορέα αυτό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σχολών της αλλοδαπής είναι:

• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
• Για ανώτερες ή ανώτατες σχολές, Πράξη ή Βεβαίωση αναγνώρισης τίτλου σπουδών από την εκάστοτε αρμόδια - κατά το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου - αρχή (π.χ ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ, ΤΙΕ, κλπ).
• Για μέσες τεχνικές επαγγελματικές σχολές, πράξη ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από την εκάστοτε - κατά το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου - αρχή (π.χ. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, ΕΟΠΠ, κλπ)
• Βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας σπουδών για την απαιτούμενη - κατά τον χρόνο φοίτησης σε αυτό - διάρκεια του προγράμματος σπουδών και την χορήγηση τίτλου σπουδών, σε επίσημη μετάφραση
• Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ασφαλίστηκε ο ενδιαφερόμενος.

6.2.ε. Ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης
Με τη διάταξη του εδ. στ΄ παρ. 1 αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης».
Κενός χρόνος ασφάλισης. μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης - τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας - ή το Δημόσιο. Επίσης κενός χρόνος ασφάλισης μεταξύ της ασφάλισης δύο χωρών της Ε.Ε. ή χώρας Διμερούς Σύμβασης και της Ε.Ε., μπορεί να αναγνωριστεί ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης. Από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν στο Δημόσιο, δεν προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου αυτού στο Δημόσιο.

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της ημεδαπής ή, προκειμένου περί αλλοδαπής του αντίστοιχου συστήματος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος ασφάλισης σε αυτό.

6.2.στ. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
6.2.ζ. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ο παραπάνω χρόνος αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
6.2.η. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι δύο (2) έτη
Ως χρόνος μαθητείας, θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage). Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, ως μαθητεία θεωρείται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων. Επιπλέον, ως μαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ (Μικτή Ομάδα Μηχανικής Ανασυγκρότησης). Συγκεκριμένα, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στη ΜΟΜΑ, ως μαθητεία θεωρούνται οι πρώτοι έξι (6) μήνες και το ήμισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ, δεδομένου ότι το υπόλοιπο μισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
• Βεβαίωση χρόνου απασχόλησης από την Υπηρεσία προγραμμάτων Stage του Ο.Α.Ε.Δ..
• Βεβαίωση για το χρόνο υπηρεσίας (ΕΝΠΗ-ΜΟΜΑ) από το ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ (Τμήμα ΣΥΚΕΑ).

Αναλυτικός κατάλογος των σχολών στην αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας με ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β.

6.2.θ. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο (2) έτη
Η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, υποβάλλεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκειά της.
6.2.ι. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ)
Αναγνωρίζεται στο φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
6.2.κ. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ
Αναγνωρίζεται από το φορέα που ασφαλίσθηκε εκ των υστέρων ο ενδιαφερόμενος.
6.2.λ. Ο χρόνος απεργίας
Αναγνωρίζεται από το Φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της απεργίας. Οι ημέρες ασφάλισης κατά μήνα ορίζονται κατ΄ ανώτατο όριο, σε 25.
6.2.μ. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες
Αναγνωρίζεται από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς εξαγορά και συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm