Εκτύπωση

Αθήνα 02/03/2017
Εγκύκλιος: 25976


ΘΕΜΑ:
Ερώτημα σχετικά με την είσοδο μονοπρόσωπης ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη Ο.Ε..

 

Σχετ.: Το από 21-12-2016 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Σε απάντηση του ερωτήματος σας σχετικά με την είσοδο σε μονοπρόσωπη ΟΕ (κατόπιν αποχώρηση του ετερόρρυθμου εταίρου), μονοπρόσωπης ΙΚΕ, της οποίας διαχειριστής είναι ο μοναδικός εταίρος της ΟΕ, σας γνωρίζουμε ότι αυτό δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις του εταιρικού δικαίου.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2106