Εκτύπωση

Αθήνα 23/06/2016
Αρ. πρωτ.: 1363


ΘΕΜΑ: Τήρηση Βιβλίων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι κοινωφελής επιχειρήσεις των δήμων οι οποίες είναι ΝΠΙΔ και έχουν ενταχθεί στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης υπάγονται στην τήρηση ΕΛΠ ή στην δημόσια λογιστική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι οντότητες που έχουν ενταχθεί στο μητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης υπάγονται στο άρθρο 156 του Ν. 4270/2014 και εφαρμόζουν το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από το εν λόγω άρθρο, λογιστικό πλαίσιο.

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Λογιστικό Σχέδιο
Εμφανίσεις: 2041