Εκτύπωση

Αθήνα 08/03/2007
Αρ. Πρωτ.:  1024838/1697/292/Β0014

ΠΟΛ. 1046

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προβλέπονται από την απόφαση Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988, ειδικά για το έτος 2007, υποβάλλονται από 26 Μαρτίου 2007 έως 31 Οκτωβρίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6555