Εκτύπωση

Αθήνα 26/01/2021
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1006483


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση του κανονισμού ΕΕ 2172/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

 

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 750