Εκτύπωση

Αθήνα 29/12/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2210

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ την 01.01.2021 μετά τη λήξη στις 31.12.2020 της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η Συμφωνία Αποχώρησης – Εφαρμοστέοι κανόνες στη Β. Ιρλανδία Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 830