Εκτύπωση

Αθήνα 17/03/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1048

ΘΕΜΑ: Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Άρθρο 1


1. Διαθέτουμε δωρεάν στο Υπουργείο Υγείας, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκατόν είκοσι δύο τόνων και εξακοσίων κιλών (122,6 τόνοι), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση των Τελωνειακών Αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αλκοολικό τίτλο από 93,5% έως 96,5% vol. και πρόκειται να μεταφερθεί σταδιακά στις εγκαταστάσεις της 441 - ΑΒΥΥ του Στρατού,  προς τον σκοπό της παραγωγής αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της δημόσιας υγείας. καθώς και σε αυτές των φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής ΕΛΠΕΝ Α.Ε., PHARMATHEN A.B.E.E., IASIS Pharmaceuticals HELLAS A.B.E.E., ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., HELP ABEE, LAVIPHARM A.E., UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε. προς τον σκοπό της παραγωγής αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της δημόσιας υγείας
2. Η ως άνω αναφερόμενη ποσότητα είναι διαθέσιμη για παραλαβή και κατανέμεται ανά τελωνείο ως ακολούθως:

Α/Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ (% vol)

1

Γ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

19,378

94,8 - 96,4

2

ΛΑΥΡΙΟΥ

8,0

93,5 - 96,5

3

ΛΑΥΡΙΟΥ

9,0

94,7 - 96,4

4

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

5

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

6

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

7

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

8

Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

10,548

93,6 - 96,4

9

Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

4,828

10

ΑΘΗΝΩΝ

0,132

94

11

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

4,837

96,3

12

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

14,171

96,2

13

ΑΘΗΝΩΝ

10,490

14

ΑΘΗΝΩΝ

6,994

15

ΑΘΗΝΩΝ

4,546

16

ΛΑΡΙΣΑΣ

13,463

17

ΛΑΡΙΣΑΣ

13,0

96,3 - 96,5

ΣΥΝΟΛΟ

122,6

 

 

 

Άρθρο 2


Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1309