Εκτύπωση

Αθήνα 23/05/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1100


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθμ. 130/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τακτικής Ολομέλειας), που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 112 παρ. 9 του Ν. 4387/2016, δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1954