Εκτύπωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2006

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες ,
Δόθηκε στην Δημοσιότητα το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί σήμερα στην Βουλή προς ψήφιση.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 «5. Οι επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α’), που εκδίδουν τα στοιχεία του Κώδικα αυτού με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υποχρεούνται για την διασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων αυτών στη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης του νόμου αυτού. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται προαιρετικά και για τα βιβλία του Κώδικα αυτού που τηρούνται με μηχανογραφικό τρόπο.»
 
 Πρώτη η Ομοσπονδία μας πριν από οποιανδήποτε άλλον, ενημέρωσε και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς (Αρμόδια επιτροπή Οικονομικού Επιμελητηρίου, ΓΣΕΒΕΕ, Επιμελητήρια ,Βουλευτές, κλπ) για τους κινδύνους που έκρυβε η παραπάνω διάταξη, τόσο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τον κλάδο μας. Οι ενέργειες μας στο θέμα αυτό στέφθηκαν τελικά με επιτυχία και έτσι στην διάταξη προστέθηκε η προαιρετικότητα .
 Συνάδελφοι προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο του κλάδου, και πιστεύουμε ότι, όσο ο κλάδος συσπειρώνεται και αποκτά ενιαία φωνή τόσο περισσότερα θα τα καταφέρνουμε.

Γονική Κατηγορία: Γενικού Ενδιαφέροντος και Σωματείων
Κατηγορία: Ειδήσεις από τον χώρο της ΠΟΦΕΕ
Εμφανίσεις: 3897