Εκτύπωση

Αθήνα 04/12/2018
Αρ. πρωτ.: 3010

 

ΘΕΜΑ: ΦΠΑ Εκθλιπτικού δικαιώματος από ελαιοτριβεία.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018. Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος (Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος)
Στην παραπάνω απάντηση σχετικά με την έκδοση παραστατικών από ελαιοτριβείο αναφέρεται πως ο Φ.Π.Α. που θα υπολογιστεί θα είναι 24%, αλλά βάσει της ΠΟΛ.1119/2017 όπου αναφέρει :

επίσης, υπηρεσίες του μειωμένου συντελεστή αποτελούν και οι υπηρεσίες έκθλιψης που παρέχονται από τα ελαιοτριβεία, καθώς και οι υπηρεσίες υλοτομίας ο Φ.Π.Α., είναι 13%.

Τελικά τι ισχύει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4472/2017, η παροχή υπηρεσιών για την γεωργική παραγωγή υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).
Η Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ με ΑΠ 36/20-3-2018, έχει ήδη προσαρμοστεί στην παραπάνω αλλαγή.
Παρακαλούμε να αναζητήσετε την Γνωμοδότηση αυτή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΛΤΕ:

http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=528&catid=2&lang=el&Itemid=101

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Λογιστικό Σχέδιο
Εμφανίσεις: 409