Εκτύπωση

Αθήνα 28/09/2017
Αρ. πρωτ.: 1718


ΘΕΜΑ: Ανάλυση ισολογισμού.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, αν σε μια επιχείρηση, (πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία), εκτός των οικονομικών καταστάσεων Β5, Β6 και Προσάρτημα, έχω υποχρέωση να τηρώ εκτυπωμένη κατάσταση με


Ανάλυση ισολογισμού.
(Αναλυτικά οι λογ/μοι 30.00......, 50.00....., 51.90...... κλπ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το Ν. 4308/2014.

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Λογιστικό Σχέδιο
Εμφανίσεις: 1413