Εκτύπωση

Αθήνα 15/11/2004
Αριθμ. πρωτ.: 1091242/294/0013

ΠΟΛ . 1120

 

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση απαλλαγής από το Φ.Μ.Α.Π., σύμφωνα με την περ. δ΄ του άρθρου 23 του Ν. 2459/97 και τροποποίηση του γ΄ εδαφίου της σελίδας 6 της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ. 1130/14-4-1997.

1. Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι, με αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως αναιρετικού δικαστηρίου (σχετ. απόφ. 3312/03 Β΄ τμήματος), έχει γίνει δεκτό πως όλα τα κτίσματα που ανήκουν οι επιχειρήσεις και ιδιοχρησιμοποιούνται (δηλ. και τα γραφεία της διοίκησης, λογιστήρια κ.λπ.) εμπίπτουν στην απαλλαγή της περ. δ΄ του άρθρου 23 του Ν. 2459/97, εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του παραγωγικού ή εμπορικού σκοπού της επιχείρησης και, όχι μόνο αυτά τα οποία συμμετέχουν άμεσα και αποκλειστικά στην παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας.

2. Κατόπιν τούτων, τροποποιούμε το γ΄ εδάφιο της σελ. 6 της ΠΟΛ. 1130/97 , με το οποίο οριζόταν διαφορετικά και στο εξής, θα χορηγείται απαλλαγή από το Φ.Μ.Α.Π. για το σύνολο των κτισμάτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και συμμετέχουν στον επιδιωκόμενο εμπορικό ή παραγωγικό σκοπό:

α. είτε αυτά βρίσκονται σ΄ ένα ενιαίο ακίνητο
β. ή σε άλλο κτίριο εντός του αυτού γηπέδου
γ. αλλά και σε διαφορετική τοποθεσία.

3. Επισημαίνεται ότι, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετείται ο σκοπός της επιχείρησης με τις στεγασμένες θέσεις στάθμευσης για χρήση των πελατών (π.χ. υπόγεια γκαράζ πολυκαταστημάτων – super markets) ή με κτίσματα - καταλύματα διαμονής στελεχών της επιχείρησης και φιλοξενίας πελατών – συνεργατών, για λόγους δημοσίων σχέσεων.
4. Επίσης τονίζεται ότι, επειδή, η χορήγηση της απαλλαγής αυτής, είναι θέμα πραγματικού γεγονότος, πρέπει αφενός να εξετάζονται τα σχετικά έγγραφα και οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, από όπου κατά τεκμήριο προκύπτει η ιδιοχρησιμοποίηση και αφετέρου όπου απαιτείται να προβαίνετε σε αυτοψία.
5. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να διανείμουν την παρούσα στα αρμόδια Τμήματα και οι κ. Επιθεωρητές να μεριμνήσουν για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της στη ζώνη ευθύνης τους.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4854