Εκτύπωση

Αθήνα 20/10/2004
Αρ. Πρωτ.: 1083310/3728/00ΤΥ/Δ΄
ΠΟΛ. 1107

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθ. Πρωτ. 1036682/1305/00TY/Δ/4.5.04, ΠΟΛ. 1038 (ΦΕΚ 763 Β΄/24.5.04) που αφορά στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων, στο Νομό Φλώρινας
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.......

κλπ
 

Αποφασίζουμε

 

Ανακαλούμε από τότε που ίσχυσε την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1036682/1305/00ΤΥ/Δ/4.5.04, ΠΟΛ. 1038 απόφασή μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 763 Β΄/24.5.04 και αφορά στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 στο Νομό Φλώρινας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4588