Εκτύπωση

Αθήνα 24/01/2006
YΠΟΙΚ. 1007020


ΘΕΜΑ: Μετάδοση νέων σύντομων μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων από την τηλεφωνική γραμμή. με τετραψήφιο αριθμό κλήσης «1505», για την ενημέρωση των πολιτών σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

 

1. Σας ενημερώνουμε ότι από τις 18 Ιανουαρίου 2006, μεταδίδονται από το αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με αριθμό κλήσης «1505», νέα μαγνητοφωνημένα μηνύματα σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα.
2. Σας στέλνουμε συνημμένα, το κείμενο των παραπάνω μηνυμάτων σε έντυπη και μαγνητική μορφή και παρακαλούμε να φροντίσετε:

α) για τη γνωστοποίηση της παραπάνω τηλεφωνικής γραμμής και
β) για τη διανομή του κειμένου των παραπάνω μηνυμάτων στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προς ενημέρωση των πολιτών.

3. Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η ύλη των μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων, είναι καταχωρημένη και στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο διαδίκτυο (θεματική ενότητα Φορολογικός Οδηγός / Χρήσιμες πληροφορίες / Γενικές Πληροφορίες / Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα).


 

Δείτε το κείμενο: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4462