Εκτύπωση
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4513

ΦΕΚ Α 9 / 23.01.2018

Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

Γονική Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ. 2018
Εμφανίσεις: 647