Εκτύπωση
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4514

ΦΕΚ Α 14 / 30.01.2018

 

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

Γονική Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ. 2018
Εμφανίσεις: 451