Εκτύπωση
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4514

ΦΕΚ Α 14 / 30.01.2018

 

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Εμφανίσεις: 1522