Εκτύπωση

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4484

ΦΕΚ Α 110 / 01.08.2017

 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή


 

Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Εμφανίσεις: 4012