Εκτύπωση

Αθήνα 19/06/2017
Αρ. πρωτ.: 145

 

Θέμα : Αρμόδια υπηρεσία για τη διαγραφή των υπαγομένων στην ρύθμιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών, είναι η Δ.Ο.Υ. που διενήργησε την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί πράξη τροποποιητική ή ανακλητική της καταλογιστικής αποφάσεως (ομοφ.).

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων

:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εισηγητής/Γνωμοδοτών

:

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Κατάσταση :

 

Αποδεκτή

Περίληψη

:

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαγραφή των υπαγομένων στην ρύθμιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών, είναι η Δ.Ο.Υ. που διενήργησε την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί πράξη τροποποιητική ή ανακλητική της καταλογιστικής αποφάσεως (ομοφ.).

Διατάξεις

:

Ν 2238/1994Α34, Ν 2238/1994Α84, Ν2238/1994Α101, Ν 2238/1994Α105

 

 

 

 

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 448