Εκτύπωση

Αθήνα 02/06/2016
Αρ. πρωτ.:
149


ΘΕΜΑ:
Αν υπόκειται ή όχι σε τέλος χαρτοσήμου η κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων.

 

Αριθμός

:

149

Έτος

:

2016

Τίτλος

:

Αν υπόκειται ή όχι σε τέλος χαρτοσήμου η κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων.

Πρόεδρος/Προεδρεύων

:

ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Εισηγητής/Γνωμοδοτών

:

ΜΑΚΑΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περίληψη

:

Η κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο και συνεπώς ούτε και σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 και της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4304/2014 (ομοφ.). - ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Διατάξεις

:

Σ1975/1986/2001Α29, Ν 2429/1996Α1Π1, Ν 2429/1996Α1Π6, Ν 2459/1997Α4, Ν 3023/2002Α1Π1, Ν 3023/2002Α1Π6, Ν 4304/2014Α1, ΠΔ 28/28-7-1931Α1Π1, ΠΔ 28/28-7-1931Α2Π1

Λήμματα

:

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ


 

 

 

 

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 1234