Εκτύπωση
Αριθμός : 134
Έτος : 2016
Τίτλος : Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ του καλόπιστου λήπτη εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη ή τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Περίληψη : Ο λήπτης φορολογικού στοιχείου που αγνοεί καλόπιστα την εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει από το ποσό του ΦΠΑ, με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν (πλειοψ.). Αντιθέτως, ο λήπτης φορολογικού στοιχείου, το οποίο είναι εικονικό λόγω του διαφορετικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής, δεν δύναται να εκπέσει από το ποσό του ΦΠΑ (ομοφ.).
Διατάξεις : Ν 2859/2000Α30Π1, Ν 2859/2000Α32Π1, Ν 2523/1997Α19Π4, Ν 4174/2013Α55, Ν 4174/2013Α66, Ν 4308/2014Α9Π1, ΠΔ 186/1992Α12Π9, ΠΔ 186/1992Α12Π10, ΠΔ 186/1992Α1Α18Π2, ΠΔ 186/1992Α1Α30Π1

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 1900