Εκτύπωση

Αθήνα 13/04/2018
Αρ. πρωτ.: 40597


ΘΕΜΑ:
Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017.

 

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 1005