Εκτύπωση

Αθήνα 13/12/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1220

ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδιακασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την βελτίωση, προσαρμογή και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων (Διαδικασία χρήσης και λειτουργίας τους), της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015 ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄/17.11.2005), ως ακολούθως:


Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 11334