Εκτύπωση

Αθήνα 10/12/2018

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1223

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Συγκεκριμένα:

α) με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.4223/2013, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται μέχρι και το έτος 2019 το χρονικό διάστημα μέχρι του οποίου η αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., και

β) με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.4223/2013 νέα παράγραφος 2Α, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2019, των φορολογούμενων με χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη.

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2018)
Εμφανίσεις: 540