Εκτύπωση

Αθήνα 21/04/2017
Αρ. πρωτ.: 1063400


ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων.

 

Με αφορμή ερωτήματα, που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, από φορολογούμενους και Δ.Ο.Υ. και όσον αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Όπως μας γνώρισε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την ολοκλήρωση της δήλωσης κλοπής του οχήματος, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μηχανογραφική εκτύπωση του συστήματος αδειών κυκλοφορίας με την ονομασία «Υπηρεσιακό Αντίγραφο Αδείας Κυκλοφορίας» και φέρει την ένδειξη Κωδ. Μετ. : [44] ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ.
Συνεπώς, φορολογούμενοι οι οποίοι λόγω κλοπής, δεν έχουν στη διάθεσή τους το ΦΙΧ όχημά τους, οφείλουν, κατά την υποβολή της δήλωσης Διακοπής Εργασιών, στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, να συνυποβάλλουν το σχετικό αντίγραφο.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 1430