Εκτύπωση

Αθήνα 29/06/2016
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1082
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

 

1. Στις περιπτώσεις 6, 7 και 9 της ΠΟΛ. 1184/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τη φράση «για το συμπληρωματικό φόρο» προστίθεται η φράση «των φυσικών και».
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2016 και επόμενων

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2107