Εκτύπωση

Αθήνα 28/06/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1142

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Με την ΠΟΛ. 1105/2011, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 25/2011 ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ (αφού έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών), έγινε δεκτό ότι οι υπάλληλοι της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», οι οποίοι έχουν εισπράξει την εν λόγω παροχή, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος Ιουνίου χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, γίνεται δεκτό, ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις πιο πάνω συμπληρωματικές δηλώσεις χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων χωρίς πρόσθετους φόρους θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4139