Εκτύπωση

Αθήνα 1/04/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1059

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών».

 

 

Σας κοινοποιούμε την Κ.Υ.Α. με αριθ. K1-802/23.3.2011 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 470/Β/24-3-2011, η οποία αφορά τη σύσταση προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εταιρειών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης αυτών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)
Θα ακολουθήσει άμεσα εγκύκλιος, με την οποία θα παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3824